Stručni rad - Pregledni rad
Patofiziologija i liječenje onkološkog bola

Dobrila-Dintinjana, Renata; Vukelić, Jelena; Dintinjana, Marijan; Vanis, Nenad; Ružić, Alen; Brkljačić-Žagrović, Morana; Pleština, Sanja; Kolić, Zlatko (2012)