Stručni rad - Pregledni rad
Patohistološki pokazatelji i mitotski indeks kao prognostički faktori kod primarnih melanoma kože

Budisavljević, Ivana; Babarović, Emina; Ljubačev, Aleksandra; Mustać, Elvira; Zamolo, Gordana (2012)