Stručni rad - Pregledni rad
Infekcija mokraćnog sustava u dječjoj dobi: dijagnoza, liječenje i obrada

Butorac Ahel, Ivona; Flajšman Raspor, Sanja; Šubat Dežulović, Mirna (2012)