Stručni rad - Pregledni rad
Palijativna skrb u Hrvatskoj na pragu ulaska u Europsku uniju: medicinsko-pravni i medicinsko-etički osvrt

Sorta-Bilajac, Iva; Brkljačić Žagrović, Morana (2012)