Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Usporedba rane i kasne perkutane dilatacijske traheostomije na pojavu komplikacija u strojno ventiliranih bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja

Ilijanić, Marina; Ćoza, Petra; Kuharić, Janja; Rukavina, Tomislav; Sučić, Neven; Župan, Željko; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Šustić, Alan (2012)