Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Oblikovanje i validacija upitnika kojim se mjeri stav studenata prema e-učenju

Brumini, Gordana; Mavrinac, Martina; Brumini, Martina; Špalj, Stjepan; Blagović, Branka (2012)