Stručni rad - Pregledni rad
Forenzička facijalna rekonstrukcija – između umjetnosti i znanosti

Polić, Ljerka; Petaros, Anja; Cuculić, Dražen; Bosnar, Alan (2012)