Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
GRADSKA BOLNICA (BOLNICA SV. DUHA) RIJEKA – OKOLNOSTI PREMJEŠTAJA IZMEĐU DVAJU SVJETSKIH RATOVA

Muzur, Amir; Škrobonja, Ante (2005)