Scientific paper - Original scientific paper
Akutna mijeloična leukemija u djece: analiza kliničkih i bioloških značajki te rezultata liječenja u Klinici za pedijatriju Kliničkog Bolničkog Centra Rijeka
Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis, 52. (2016), 4.; 532-539. https://doi.org/10.21860/medflum2016_4roa

Roganović, Jelena; Čučak, Tatjana; Seili-Bekafigo, Irena; Dubravčić, Klara; Lasan-Trčić, Ružica

Cite this document

Roganović, J., Čučak, T., Seili Bekafigo, I., Dubravčić, K. & Lasan Trčić, R. (2016). Akutna mijeloična leukemija u djece: analiza kliničkih i bioloških značajki te rezultata liječenja u Klinici za pedijatriju Kliničkog Bolničkog Centra Rijeka. Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis, 52.. (4.), 532-539. doi: 10.21860/medflum2016_4roa

Roganović, Jelena, et al. "Akutna mijeloična leukemija u djece: analiza kliničkih i bioloških značajki te rezultata liječenja u Klinici za pedijatriju Kliničkog Bolničkog Centra Rijeka." Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis, vol. 52., no. 4., 2016, pp. 532-539. https://doi.org/10.21860/medflum2016_4roa

Roganović, Jelena, Tatjana Čučak, Irena Seili Bekafigo, Klara Dubravčić and Ružica Lasan Trčić. "Akutna mijeloična leukemija u djece: analiza kliničkih i bioloških značajki te rezultata liječenja u Klinici za pedijatriju Kliničkog Bolničkog Centra Rijeka." Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis 52., no. 4. (2016): 532-539. https://doi.org/10.21860/medflum2016_4roa

Roganović, J., et al. (2016) 'Akutna mijeloična leukemija u djece: analiza kliničkih i bioloških značajki te rezultata liječenja u Klinici za pedijatriju Kliničkog Bolničkog Centra Rijeka', Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis, 52.(4.), pp. 532-539. doi: 10.21860/medflum2016_4roa

Roganović J, Čučak T, Seili Bekafigo I, Dubravčić K, Lasan Trčić R. Akutna mijeloična leukemija u djece: analiza kliničkih i bioloških značajki te rezultata liječenja u Klinici za pedijatriju Kliničkog Bolničkog Centra Rijeka. Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis [Internet]. 2016 December 01 [cited 2024 July 08];52.(4.):532-539. doi: 10.21860/medflum2016_4roa

J. Roganović, T. Čučak, I. Seili Bekafigo, K. Dubravčić and R. Lasan Trčić, "Akutna mijeloična leukemija u djece: analiza kliničkih i bioloških značajki te rezultata liječenja u Klinici za pedijatriju Kliničkog Bolničkog Centra Rijeka", Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis, vol. 52., no. 4., pp. 532-539, December 2016. [Online]. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:385802. [Accessed: 08 July 2024]

Please login to the repository to save this object to your list.