Izražaj stresnih bjelančevina metalotioneina i glikoproteina 96 u štakorskih sojeva različite sklonosti za razvoj eksperimentalnog autoimunosnog encefalomijelitisa
Izražaj stresnih bjelančevina metalotioneina i glikoproteina 96 u štakorskih sojeva različite sklonosti za razvoj eksperimentalnog autoimunosnog encefalomijelitisa
Tanja Grubić Kezele
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je bio utvrditi postoje li razlike u konstitutivnom i inducibilnom izražaju stresnih bjelančevina metalotioneina I+II (MT I+II) i bjelančevine toplinskog šoka glikoproteina 96 (Gp96) između štakora DA i AO soja tijekom razvoja eksperimentalnog autoimunosnog encefalomijelitisa. Pošto su citokini IL-6 i TGF-β (od engl. transforming growth factor β), kao i transkripcijski čimbenik NF-kB (od. engl. nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of...
Morfološke, imunohistokemijske i kromosomske promjene u stanicama multiplog mijeloma
Morfološke, imunohistokemijske i kromosomske promjene u stanicama multiplog mijeloma
Irena Seili-Bekafigo
Cilj istraživanja: multipli mijelom (MM) je novotvorina plazma stanica, heterogena u prezentaciji, biološkom ponašanju i odgovoru na liječenje. Zato je neophodno što ranije u dijagnostičkom procesu svrstati bolesnike u prognostičke grupe i liječenje planirati individualno. Citološka punkcija koštane srži (KS) jedan je od prvih koraka u dijagnostici MM. Cilj ovog istraživanja bio je usporediti citomorfologiju i morfometrijske parametre plazma stanica (PS) sa citogenetskim,...
Neuroimunološki pokazatelji ishemije u bolesnika s ishemijskom cerebrovaskularnom bolesti
Neuroimunološki pokazatelji ishemije u bolesnika s ishemijskom cerebrovaskularnom bolesti
David Bonifačić
Cilj istraživanja: Ciljevi istraživanja bili su utvrditi promjene udjela pojedinih leukocitnih subpopulacija i udio regulacijskih stanica T (T reg) u perifernoj krvi, odrediti koncentracije MCP-1, proupalnih citokina (IL-1, TNF- i IL-6) i protuupalnih citokina ( IL-10, TGF-) u plazmi te odrediti koncentracije VMA i HVA u urinu kod bolesnika s TIA-om i IMU-om. Dobivene podatke postavili smo u korelaciju s tijekom te konačnim ishodom bolesti korištenjem NIHSS-a prvog, trećeg i...
Pojavnost i stajališta o prisvajanju autorskoga vlasništva među studentima medicine
Pojavnost i stajališta o prisvajanju autorskoga vlasništva među studentima medicine
Lidija Bilić-Zulle
Cilj istraživanja. Utvrditi pojavnost i učestalost prisvajanja autorskoga vlasništva u studenata medicine te ispitati stajališta o akademskoj čestitosti i autorskom vlasništvu. Ispitanici i metode. Istraživanje obuhvaća 295 studenata druge godine studija medicine (63% žene) tijekom tri akademske godine. Pojavnost plagiranja ispitana je na modelu studentskih seminarskih radova s pomoću programske potpore za otkrivanje prepisanog teksta. Studentske skupine u tri akademske godine...
Prognostička vrijednost i međuodnos osteopontina i morfologije invazivne tumorske fronte u karcinomu pločastih stanica usne šupljine
Prognostička vrijednost i međuodnos osteopontina i morfologije invazivne tumorske fronte u karcinomu pločastih stanica usne šupljine
Manuela Avirović
Ciljevi istraživanja: Karcinom pločastih stanica usne šupljine (KPSUŠ) peti je po učestalosti među zloćudnim tumorima, karakteriziran visokom učestalošću lokoregionalnog povrata bolesti. Budući da standardni prognostički pokazatelji ne daju pouzdane informacije o biološkom ponašanju tumora i mogućnosti povrata bolesti traga se za novim markerima koji bi mogli imati prognostičku i terapijsku vrijednost. Osteopontin (OPN) je multifunkcionalni protein koji je nedavno predložen...
Proteinska ekspresija i genska amplifikacija EGFR-a i ciklina D1 u nodularnom melanomu
Proteinska ekspresija i genska amplifikacija EGFR-a i ciklina D1 u nodularnom melanomu
Miljenko Katunarić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Budući da nodularni melanom(NM) inicijalno raste vertikalno te stoga naraste brzo i ima visoki metastatski potencijal potrebno je otkrivati i razvijati nove biomarkere koji bi se koristili u prognozi preživljenja pacijenata i diferencijalnoj dijagnostici navedenog tumora. Cilj ove studije je ispitati ulogu i značaj nuklearne EGFR (nEGFR), membranske EGFR (mEGFR) i ciklin D1 proteinske ekspresije, te EGFR i CCDN1 genske amplifikacije kao dijagnostičkih i...
Utjecaj bjelančevina  toplinskog šoka 70 i glikoproteina 96 na sazrijevanje decidualnih CD1a+ dendritičkih stanica prvog tromjesečja trudnoće
Utjecaj bjelančevina toplinskog šoka 70 i glikoproteina 96 na sazrijevanje decidualnih CD1a+ dendritičkih stanica prvog tromjesečja trudnoće
Tamara Gulić
Cilj istraživanja: Bjelančevine toplinskog šoka su visoko očuvane i ubikvitarne molekule prisutne unutar stanice na majčino-fetalnom spoju. Tijekom implantacije dolazi do opsežne tkivne pregradnje, pri čemu se u izvanstanični prostor mogu otpustiti bjelančevine toplinskog šoka. Snažno imunogeno djelovanje ovih bjelančevina može postati okidač za aktivaciju pro-upalnog imunološkog odgovora te prijetnja održavanju trudnoće. Cilj ovog rada bio je utvrditi obrazac izražaja...
Ultrazvučno vođena operativna tehnika liječenja Haglundove bolesti
Ultrazvučno vođena operativna tehnika liječenja Haglundove bolesti
Tomislav Mađarević
Cilj. Uzimajući u obzir dosadašnje metode operativnog liječenja i dugotrajnost postoperativnog oporavka, cilj ovog istraživanja bio je potvrditi mogućnost uvođenja potpuno nove operativne tehnike liječenja Haglundove bolesti. Namjera je da se uvođenjem ultrazvučno vođene operativne tehnike liječenja Haglundove bolesti postigne preciznija resekcije kalkaneusa i brži postoperativni funkcionalni oporavak. Metode. U istraživanje je uključeno 63 ispitanika podijeljenih u tri...