master's thesis
Pojavnost poremećaja iz autističnog spektra kod djece u razdoblju od 2010. do 2014. godine u Kliničkom bolničkom centru Rijeka

Roberta Kobale (2015)
University of Rijeka
Faculty of Medicine
Department of Pediatrics