master's thesis
Ebola - epidemija 2014

Lucija Knežević (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju
Metadata
TitleEbola - epidemija 2014
AuthorLucija Knežević
Mentor(s)Branko Kolarić (thesis advisor)
Abstract
Ebola je virusna hemoragijska bolest visokog letaliteta za koju još uvijek nije pronaĎeno cjepivo ni adekvatno liječenje. Epidemija ebole koja je obiljeţila 2014.godinu, započeta je u prosincu prethodne godine, a po zadnjim saznanjima još je uvijek aktualna. Proširila se na više afričkih drţava u kojima je zaraţeno oko 25 tisuća ljudi, od kojih je više od 10 tisuća umrlo. Gvineja, Liberija i Sierra Leone epicentri su epidemije u kojima je bolest dovela do enormnih posljedica koje nadilaze one zdravstvene. Velika mobilnost stanovništva odrţavala je epidemiju aktivnom i pridonijela reinficiranju prethodno sigurnih područja, pa se ona proširila i na susjedne drţave (Mali, Nigerija, Senegal) u kojima je zbog brze i adekvatne reakcije prvenstveno vlastitih snaga, uz manju pomoć stranih organizacija, epidemija većih razmjera spriječena. Pored samog virusa, veliki otpor zajednice koji je doveo čak i do smrtnih slučajeva, nepovjerenje u zdravstveni sustav, strah i panika odgovorni su za ovako veliko širenje epidemije. Vaţnost informiranja te aktivnog uključivanja lokalnog stanovništva je neosporna, isto kao poštivanje i razumijevanje njihovih običaja. Ulaganja u zdravstveni sustav i edukaciju ne smiju biti zanemareni spram glavnog cilja - pronalazak adekvatnog lijeka i cjepiva.
KeywordsEbola epidemic 2014 Guinea hemorrhagic virus Africa
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Public Health and Health Care
Epidemiology
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeMedicine
Academic title abbreviationdr. med.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015
Parallel abstract (English)
Ebola is a hemorrhagic virus disease with high lethality for which no vaccine or adequate treatment has still been found. The Ebola epidemic which marked year 2014 started in December 2013, and is still actual, according to latest information. The epidemic spread to a number of African countries in which around 25000 people were infected, of which about 10000 died. Epicentres are found in countries of Guinea, Liberia and Sierra Leone, in which the disease lead to enormous consequences which are greater than just medical. High mobility sustained activity of the epidemic and contributed to reinfection of previously secure areas, so the disease spread to the neighbouring countries (Mali, Nigeria, Senegal) in which fast and adequate reaction of primarily local forces, with lesser help coming from outside, prevented a bigger epidemic spread. Besides the virus itself, reasons for such a great epidemic spread can be found in mistrust in the healthcare system, fear and panic, as well as big resistance from the community which even lead to death cases. Importance of informing and active involvement of local community is indisputable, as well as respect and understanding of their customs. Investment in healthcare system and education must not be put aside from the main goal – development of adequate treatment and vaccine for this disease.
Parallel keywords (Croatian)ebola epidemija 2014 Gvineja hemoragijska groznica Afrika
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:531369
CommitterBosa Licul