master's thesis
Shizofrenija u dječjoj i adolescentnoj dobi

Tonka Mohorović (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu
Metadata
TitleShizofrenija u dječjoj i adolescentnoj dobi
AuthorTonka Mohorović
Mentor(s)Mirjana Graovac (thesis advisor)
Abstract
Shizofrenija najčešće počinje u adolescenciji ili ranoj odrasloj dobi, a pogaña oko 1% stanovništva. EOS počinje prije osmanaeste, a VEOS prije trinaeste godine života. Etiopatogeneza bolesti nije razjašnjena i postoje razne teorije nastanka shizofrenije: dopaminska, genetička, psihodinamska, okolišna i druge. Shizofrenija je multidimenzionalna bolest čije je obilježje heterogenost simptomatologije. Psihotični simptomi prisutni su u djece i adolescenata i prije dijagnosticiranja bolesti. Simptomi se dijele na pozitivne, negativne i simptome dezorganizacije. Ekspresija simptoma u djece razlikuje se od odraslih zbog kognitivnih različitosti dobnih skupina. Kašnjenje kognitivnog razvoja često je u EOS. Kognitivno oštećenje temeljni je simptom shizofrenije i utječe na tijek i oporavak. DSM-V definira kriterije za postavljanje dijagnoze: deluzije, halucinacije, dezorganizirani govor ili ponašanje, negativni simptomi. Lošiji pokazatelji ishoda su: slabija kognicija, muški spol, raniji početak, nepovoljne ekonomske prilike, duže neliječenje, prethodna slabija socijalna prilagodba, negativni simptomi. Najčešći komorbiditet kod mladih pacijenata je abuzus droge. Diferencijalno dijagnostički treba razmotriti opća medicinska stanja, druga psihotična stanja, pervazivni razvojni poremećaj i autizam. Terapijski postupci uključuju: antipsihotike, psihoedukaciju i psihoterapiju. Antipsihotici su prva linija liječenja, a atipični antipsihotici terapija prvog izbora. U primjeni su tipični (klasični) i atipični (noviji) antipsihotici. Nužno je uključiti i psihoterapiju, posebno kognitivnog usmjerenja kao i psihoedukaciju.
Keywordsschizophrenia childhood adolescence
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za psihijatriju i psihološku medicinu
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Psychiatry
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeMedicine
Academic title abbreviationdr. med.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015
Parallel abstract (English)
Schizophrenia usually begins in adolescence or early adulthood and affects approximately1% of the population. EOS begins before the age of eighteen, while VEOS begins before the age of thirteen. Since etiopathogenesis remains unclear, there are various theories about the emergence of schizophrenia: the dopamine theory, the genetic theory, the psychodynamic theory, the environmental theory and other. Schizophrenia is a multidimensional disease characterized by heterogeneous symptoms. The psychotic symptoms are present in children and adolescents even before the diagnosis of the disease. The symptoms are divided into positive, negative and disorganisation symptoms. The expression of symptoms in children differs from those in adults due to the cognitive variation of different ages. The delay of the cognitive development is quite often in EOS. The cognitive impairment is a basic symptom of schizophrenia and it has an influence on the course and recovery. DSM-V define the criteria for the diagnosis: delusions, hallucinations, disorganized speech or behaviour, and negative symptoms. The indicators of a worse outcome are: worse cognition, male sex, earlier beginning, poor economic condition, long non-treated period, previous lower social adjustment, and negative symptoms. The most common comorbidity is drug abuse. The conditions considered for differential diagnosis are: general medical conditions, other psychotic disorders, pervasive developmental disorder and autism. Therapy include: antipsychotics, psychoeducation and psychotherapy. Antipsychotics are the first-line therapy, and the atipycal antipsychotics are the first choice. Typical (classical) and atypical (newer) antipsychotics are used in therapy. It is necessary to include psychotherapy, particularly cognitive therapy and psychoeducation.
Parallel keywords (Croatian)shizofrenija djetinjstvo adolescencija
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:098979
CommitterBosa Licul