Professional paper - Professional paper
Correlation between obesity and severity of periodontitis in adults

Prpić, Jelena; Mišković, Ivana; Muhvić Urek, Miranda; Glažar, Irena; Bošnjak, Andrija; Pezelj-Ribarić, Sonja (2014)
Metadata
Language Croatian
Title (Croatian)Povezanost između pretilosti i težine parodontitisa u odraslih
Title (English)Correlation between obesity and severity of periodontitis in adults
AuthorPrpić, Jelena
Mišković, Ivana
Muhvić Urek, Miranda
Glažar, Irena
Bošnjak, Andrija
Pezelj-Ribarić, Sonja
Abstract (Croatian)
Cilj: Mnoga objavljena istraživanja dokazala su umjerenu povezanost između pretilosti i parodontitisa, no većina ih je uključivala dijabetičare i pušače te nijedno nije provedeno na području istočne Europe. Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti povezanost između pretilosti i parodontitisa na uzorku pacijenata bez dijabetesa te nepušača starosti od 31 do 75 godina. Studija je bila presječna. Ispitanici i metode: Ukupno je regrutirano 320 pacijenata Klinike za dentalnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Rijeka. Potpuni parodontni status uzet je za 292 osobe; parodontitis je kategoriziran kao početni, umjereni i uznapredovali. Za svakog pacijenta su zabilježeni dob i spol, visina, težina te razina obrazovanja. Parodontitis je bio uzet kao nezavisna varijabla, dok je indeks tjelesne mase (engl. body mass index; BMI) bio zavisna varijabla. Rezultati: Parodontitis nije značajno korelirao s BMI-jem, no analizom logističke regresije dokazano je da pretile žene s 8 ili manje godina formalnog obrazovanja staro- sti od 36 do 55 godina imaju 5,2 – 6,5 puta veći rizik od razvoja teških oblika parodontalne bolesti. Zaključak: Pretilost i parodontitis mogu biti povezani i to u skupini žena s 8 ili manje godina formalnog obrazovanja od 36 do 55 godina starosti.
Abstract (English)
Aim: Many published investigations proved a moderate obesity-periodontitis relationship. However, many studies included diabetics and smokers, and none was performed on Eastern European patients. The aim of this research was to assess the association be- tween obesity and periodontitis in a sample of non-smoking non-diabetic patients aged 31-75 years. Design: cross-sectional study. Patients and methods: A total of 320 patients were recruited at the Dental Clinic of the Clinical Hospital Center Rijeka, Croatia. Periodontal examination was completed for 292 subjects; periodontitis was categorized as early, moderate and advanced. Age, gender, height, weight, and education level were recorded for every patient. BMI was used as predictor variable, while periodontitis was used as dependent variable. Results: Periodontitis did not correlate significantly with periodontitis. However, logistic regression analysis provides that obese, women with 8 years of education or less aged 36-55 years were at a 5,2–6,5 times greater risk of developing severe forms of periodontal disease. Conclusion: The association between obesity and periodontitis is rather weak in this sample of population and is limited to women with 8 years of education or less aged 36-55 years.
Keywords (Croatian)indeks tjelesne mase parodontitis pretilost
Keywords (English)body mass index obesity periodontitis
Publication typeprofessional paper - professional paper
Publication statuspublished
Peer reviewpeer review
Journal titleMedicina Fluminensis : Medicina Fluminensis
Numbering2014, Vol. 50., No. 3, pp 339-344
ISSN0025-7729
Datepublication: 03.09.2014.
Article URLhttp://hrcak.srce.hr/126322
Scientific fieldBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Dental Medicine
Oral Medicine
InstitutionUniversity of Rijeka, Faculty of Medicine
(Department of Oral Medicine and Periodontology)
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:665136