Professional paper - Review paper
Utvrđivanje komorbiditeta i serumske koncentracije srčanih biomarkera u pacijenata s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti liječenih invazivnom ili neinvazivnom ventilacijom
Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis, 51 (2015), 2; 289-295. urn:nbn:hr:184:569435

Pal, Sven; Knežević, Danijel; Kuharić, Janja; Šustić, Alan; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Harjač, Antonija; Marčun, Robert; Lainščak, Mitja

Cite this document

Pal, S., Knežević, D., Kuharić, J., Šustić, A., Sotošek Tokmadžić, V., Harjač, A. ... Lainščak, M. (2015). Utvrđivanje komorbiditeta i serumske koncentracije srčanih biomarkera u pacijenata s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti liječenih invazivnom ili neinvazivnom ventilacijom. Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis, 51. (2), 289-295. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:569435

Pal, Sven, et al. "Utvrđivanje komorbiditeta i serumske koncentracije srčanih biomarkera u pacijenata s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti liječenih invazivnom ili neinvazivnom ventilacijom." Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis, vol. 51, no. 2, 2015, pp. 289-295. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:569435

Pal, Sven, Danijel Knežević, Janja Kuharić, Alan Šustić, Vlatka Sotošek Tokmadžić, Antonija Harjač, Robert Marčun and Mitja Lainščak. "Utvrđivanje komorbiditeta i serumske koncentracije srčanih biomarkera u pacijenata s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti liječenih invazivnom ili neinvazivnom ventilacijom." Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis 51, no. 2 (2015): 289-295. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:569435

Pal, S., et al. (2015) 'Utvrđivanje komorbiditeta i serumske koncentracije srčanih biomarkera u pacijenata s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti liječenih invazivnom ili neinvazivnom ventilacijom', Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis, 51(2), pp. 289-295. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:569435 (Accessed 17 January 2021)

Pal S, Knežević D, Kuharić J, Šustić A, Sotošek Tokmadžić V, Harjač A, and sur.. Utvrđivanje komorbiditeta i serumske koncentracije srčanih biomarkera u pacijenata s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti liječenih invazivnom ili neinvazivnom ventilacijom. Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis [Internet]. 2015 June 01 [cited 2021 January 17];51(2):289-295. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:569435

S. Pal, et al., "Utvrđivanje komorbiditeta i serumske koncentracije srčanih biomarkera u pacijenata s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti liječenih invazivnom ili neinvazivnom ventilacijom", Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis, vol. 51, no. 2, pp. 289-295, June 2015. [Online]. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:569435. [Accessed: 17 January 2021]

Islandora Bookmark - Please login to use this feature