Professional paper - Review paper
The estimation of comorbidities and serum concentration of cardiac biomarkers in patients with chronic obstructive pulmonary disease treated with invasive or nonivasive ventilation

Pal, Sven; Knežević, Danijel; Kuharić, Janja; Šustić, Alan; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Harjač, Antonija; Marčun, Robert; Lainščak, Mitja (2015)
Metadata
Language Croatian
Title (Croatian)Utvrđivanje komorbiditeta i serumske koncentracije srčanih biomarkera u pacijenata s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti liječenih invazivnom ili neinvazivnom ventilacijom
Title (English)The estimation of comorbidities and serum concentration of cardiac biomarkers in patients with chronic obstructive pulmonary disease treated with invasive or nonivasive ventilation
AuthorPal, Sven
Knežević, Danijel
Kuharić, Janja
Šustić, Alan
Sotošek Tokmadžić, Vlatka
Harjač, Antonija
Marčun, Robert
Lainščak, Mitja
Abstract (Croatian)
Cilj: Utvrditi najčešće komorbiditete u pacijenata s akutnom egzcerbacijom kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB) koji su liječeni neinvazivnom ili invazivnom ventilacijom, ispitati serumske koncentracije N-terminalnog fragmenta moždanog natriuretskog peptida (NT-proBNP) i troponina u tih pacijenata te utvrditi utječe li vrsta ventilacije na vrijednosti srčanih biomarkera. Ispitanici i metode: Istraživanje se sastojalo od pregleda medicinske dokumentacije 41 pacijenta s akutnom egzacerbacijom KOPB-a liječenih neinvazivnom ili invazivnom ventilacijom u Sveučilišnoj bolnici za plućne bolesti i alergije Golnik. Rezultati: Najčešći komorbiditeti pacijenata s akutnom egzacerbacijom KOPB-a bili su arterijska hipertenzija, srčano zatajenje i ishemijska bolest srca. U pacijenata s akutnom egzacerbacijom KOPB-a liječenih neinvazivnom ventilacijom vrijednosti NT-proBNP-a bile su povišene u 23 pacijenta (100 %), a troponina u 3 pacijenta (14 %). U pacijenata s akutnom egzacerbacijom KOPB-a liječenih invazivnom ventilacijom vrijednosti NT-proBNP-a bile su povišene u 17 (94 %) pacijenata, a troponina u 7 pacijenata (39 %). Nije uočena statistički značajna razlika u serumskoj koncentraciji NT-proBNP-a i troponina između pacijenata koji su liječeni neinvazivnom, odnosno invazivnom ventilacijom. Rasprava i zaključak: S obzirom na anatomsku i funkcijsku povezanost koja postoji između srca i pluća te zajedničke čimbenike rizika u pacijenata s KOPB-om se učestalo javljaju bolesti kardiovaskularnog sustava, osobito ishemijska bolest srca i srčano zatajenje. Naši rezultati pokazuju da se srčano zatajenje i ishemija miokarda učestalo javljaju u pacijenata s akutnom egzacerbacijom KOPB-a. Uzevši u obzir da se ove dijagnoze prezentiraju sličnom kliničkom slikom potrebno je pratiti serumske koncentracije srčanih biomarkera (NT-proBNP-a i troponina) kako bi se ovim pacijentima osiguralo optimalno liječenje.
Abstract (English)
Aim: To determine the most common comorbidities in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) treated with invasive or nonivasive ventilation, investigate serum concentration of cardiac biomarkers (N-terminal pro-brain natriuretic peptide or NT-proBNP and troponin) in these patients and analyze if type of ventilation affects serum concentrations of cardiac biomarkers. Patients and methods: We analyzed 41 medical records of patients with acute exacerbation of COPD treated with nonivasive or invasive ventilation in University hospital for pulmonary disease and alergies Golnik. Results: The most common comorbidities were arterial hypertension, chronic heart failure and ischemic heart disease. In COPD patients with acute exacerbation treated with nonivasive ventilation NT-proBNP levels were elevated in 23 (100 %) patient and troponin levels were elevated in 3 (14 %) patients. In COPD patients with acute exacerbation treated with invasive ventilation NT-proBNP levels were elevated in 17 (94 %) patients and troponin levels were elevated in 7 (39 %) patients. When comparing NT-proBNP and troponin levels between COPD patients with acute exacerbation treated with noninvasive ventilation and those treated with invasive ventilation the statistically significant difference was not found. Discussion and conclusion: Taking into consideration the common risk factors for development od COPD and cardiovascular diseases, in combination with anatomical and functional relation that exists between cardiovascular and pulmonary system, it is not unusual that this two conditions occur with high prevalence in the same patients. Because of the similar clinical manifestations it is important to actively search for these conditions in order to achieve optimal treatment for the patients.
Keywords (Croatian)ishemija miokarda kronična opstruktivna plućna bolest NT-proBNP srčano zatajenje troponin
Keywords (English)chronic obstructive pulmonary disease heart failure myocardial ischemia NT-proBNP troponin
Publication typeprofessional paper - review paper
Publication statuspublished
Peer reviewpeer review
Journal titleMedicina Fluminensis : Medicina Fluminensis
Numbering2015, Vol. 51, No. 2, pp 289-295
ISSN0025-7729
Datepublication: 01.06.2015.
Article URLhttp://hrcak.srce.hr/139475
Scientific fieldBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Internal Medicine
InstitutionUniversity of Rijeka, Faculty of Medicine
(Department of Anaesthesiology,reanimatology and Intensive Care)
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:569435