Scientific paper - Original scientific paper
Causes of death in children of the Kvarner Bay area (western Croatia) in the 19th century

Čulina, Tatjana; Jovanović, Višnja (2015)
Metadata
Language English
Title (Croatian)Uzroci smrti djece u Hrvatskom primorju u XIX. stoljeću
Title (English)Causes of death in children of the Kvarner Bay area (western Croatia) in the 19th century
AuthorČulina, Tatjana
Jovanović, Višnja
Abstract (Croatian)
Cilj: Analizirati stope i uzroke smrti djece u četiri grada kvarnerske regije u Hrvatskoj u XIX. stoljeću. Materijali i izvori: Raščlamba se zasniva na podacima prikupljenim iz matičnih knjiga umrlih iz Državnog arhiva u Rijeci. Podaci o smrti sistematizirani su prema 10. izdanju Međunarodne klasifikacije bolesti (ICD-10). Autori su analizirali ukupan uzorak od 5.462 unosa o smrti koji uključuje šest dobnih skupina: novorođenčad, malu djecu, predškolsku djecu, školsku djecu i adolescente. Rezultati: U gotovo svim dobnim skupinama vodećim uzrokom smrti bili su “simptomi, znaci i inače neklasificirani nenormalni klinički nalazi”, dok su drugim uzrokom po učestalosti bile “izvjesne zarazne i parazitarne bolesti”. U usporedbi s okolnim gradićima, Rijeka pokazuje najpovoljnije trendove u stopi smrtnosti, što vjerojatno odražava poboljšanja u zdravstvenoj skrbi. Zaključak: Rezultati ove studije predstavljaju izvorni prinos povijesnom proučavanju dječjeg pomora, uključivši primjenu klasifikacije ICD-10 koja omogućuje precizniji uvid i usporedbu između povijesnih i modernih epidemioloških podataka.
Abstract (English)
Aim: To analyze the rates and causes of death in children in four towns in the Kvarner Bay area (western Croatia) in the 19th century. Materials and sources: The analysis is based on data collected from the Death Register kept at the State Archives of Rijeka. Death records were translated into English and arranged according to the 10th revision of the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10). We analyzed a sample with a total of 5,462 death records, which included six age groups: newborns, infants, toddlers, preschoolers, schoolers, and adolescents. Results: In nearly all the age groups the leading causes of death were “Symptoms, signs and abnormal clinical findings, not elsewhere classified”, while the second leading cause of death was “Certain infectious and parasitic diseases”. Compared to the surrounding towns, Rijeka showed the most favorable trends in the death rate, which seems to reflect improvements in health care. Conclusion: Our results represent an original contribution to the historical study of child mortality, with the application of the ICD-10, enabling a more precise insight and comparison between historical and modern epidemiological data.
Keywords (Croatian)19. stoljeće Hrvatska povijest medicine smrtnost djece
Keywords (English)19th century child mortality Croatia History of medicine
Publication typescientific paper - original scientific paper
Publication statuspublished
Peer reviewpeer review
Journal titleMedicina Fluminensis : Medicina Fluminensis
Numbering2015, Vol. 51, No. 2, pp 276-282
ISSN0025-7729
Datepublication: 01.06.2015.
Article URLhttp://hrcak.srce.hr/139473
Scientific fieldBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Basic Medical Sciences
History of Medicine and the Biomedical Sciences
InstitutionUniversity of Rijeka, Faculty of Medicine
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:235626