Professional paper - Review paper
Contemporary approach to chronic hepatitis C treatment

Poropat, Goran; Milić, Sandra; Štimac, Davor (2016)
Metadata
Language Croatian
Title (Croatian)Suvremeni pristup liječenju kroničnog hepatitisa C
Title (English)Contemporary approach to chronic hepatitis C treatment
AuthorPoropat, Goran
Milić, Sandra
Štimac, Davor
Abstract (Croatian)
Kronični hepatitis C jedan je od najznačajnijih uzroka kroničnih bolesti jetre i globalni zdravstveno-ekonomski problem današnjice od kojeg boluje gotovo 3 % svjetske populacije. Eliminacija virusa i uspješno izlječenje povezani su sa smanjenjem učestalosti razvoja hepatocelularnog karcinoma, smanjenjem smrtnosti zbog komplikacija bolesti jetre i opće smrtnosti oboljelih. Napredak na području istraživanja genetskih karakteristika virusa i patofizioloških mehanizama bolesti rezultirao je tijekom posljednjih desetak godina značajnim poboljšanjem farmakoterapije i ishodima liječenja s povećanjem mogućnosti trajnog izlječenja. No prava evolucija, odnosno revolucija na području medikamentozne terapije, događa se unatrag otprilike dvije godine, razvojem novih direktnih antivirusnih lijekova kojima se u velikoj mjeri olakšava način liječenja i skraćuje njegovo trajanje uz postizanje boljeg terapijskog odgovora. Odobrenjem i dostupnošću tzv. inteferon-free terapije na području Europske unije, SAD-a i Japana sve se više smanjuje uloga dosadašnjih modaliteta liječenja, čime se značajno poboljšava sigurnosni profil liječenja ovih pacijenata. Daljnji razvoj novih oblika terapije zasigurno vodi k tome da će se u relativno bliskoj budućnosti izlječenje kroničnog hepatitisa C postizati još učinkovitijom terapijom uz kraće trajanje liječenja. Ovaj pregledni članak prikazuje suvremene terapijske modalitete i preporuke liječenja kroničnog hepatitisa C uz osvrt na određene specifičnosti, prednosti i nedostatke pojedinih lijekova.
Abstract (English)
Chronic hepatitis C is one of the major causes of chronic liver disease and a global health and economic burden of our time, which affects almost 3 % of the world’s population. Virus elimination and effective treatment are associated with a decreased incidence of hepatocelullar carcinoma, liver-related mortality and all-cause mortality in affected patients. The progress of the research in the field of viral genetics and pathophysiologic mechanisms in the last decade has resulted in significant improvements in pharmacotherapy and treatment outcomes with increased possibilities of a permanent cure. However, the real evolution, or better, revolution in pharmacotherapy is happening in the last two years with the development of new direct antiviral agents, which greatly facilitate treatment and shorten its duration with a better end-result. By approving and making interferon-free modalities available in the EU, USA and Japan the role of previous treatment approaches is being all the more reduced, which significantly improves the safety profile of treatment of these patients. Further advance of new forms of therapy certainly leads to the fact that in the relatively near future hepatitis C eradication will be achieved by single-tablet regimens used for a shorter period of time. This review article presents contemporary therapeutic approaches and treatment recommendations for chronic hepatitis C with reference to certain features, advantages and disadvantages of specific drugs.
Keywords (Croatian)antivirusni lijekovi bolesti jetre interferon-α kronični hepatitis C
Keywords (English)antiviral agents chronic hepatitis C interferon-alpha liver diseases
Publication typeprofessional paper - review paper
Publication statuspublished
Peer reviewpeer review
Journal titleMedicina Fluminensis : Medicina Fluminensis
Numbering2016, Vol. 52, No. 1, pp 4-13
ISSN0025-7729
Datepublication: 01.03.2016.
Article URLhttp://hrcak.srce.hr/152927
Scientific fieldBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Internal Medicine
InstitutionUniversity of Rijeka, Faculty of Medicine
(Department of Internal Medicine)
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:111423