master's thesis
Glaukom i kvaliteta života

Iva Glavina (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za oftalmologiju
Metadata
TitleGlaukom i kvaliteta života
AuthorIva Glavina
Mentor(s)Goran Pelčić (thesis advisor)
Abstract
Glaukom je drugi najčešći uzročnk ireverzibilnog gubitka vida i sljepoće u svijetu. S obzriom na trend starenja pučanstva i posljedičnu prevalenciju kroničnih bolesti, raste i prevalencija glaukoma u svijetu, sa svim svojim posljedicama na vid i svakodnevnu akitvnost oboljelih. Zbog kliničkog tijeka bolesti, nužnosti svakodnevne i doživotne terapije glaukom je često praćen depresijom i anksioznošću. Stoga je u pacijenata koji boluju od glaukoma nužan holistički pristup koji će uzeti u obzir i njegovo emocionalno stanje, socijalne prilike i mogućnot obavljanja svakodnevnih zadaća. U tom smislu važna je i procjena kvalitete života (QoL) punoljetnih i maloljetnih pacijenata i njihovih skrbnika. Instrumenti koji se prema literaturi koriste u određivanju kvalitete života su vezani uz opće zdravlje, vidno specifični i glaukom specifični. Iz do sada provedenih istraživanje pokazalo se da nema „idealnog“ mjernog instrumenta za određivanje kvalitete života oboljelih od glaukoma. Istraživanja provedena postojećim QoL upitnicima mnogostruko doprinose pacijentima jer približavaju subjektivnu percepciju bolesti koju imaju pacijenti s percepcijom koju imaju liječnici, skreću pozornost pacijenta na eventualne simptome i karakter same bolesti na početku dijagnoze, imaju edukacijski karakter, štite mentalno zdravlje pacijenta, skreću pozornost na rehabilitaciju i prilagodbu svakodnevnim aktivnostima oboljelih. U tom smislu, potrebno je težiti prema kreiranju što primjerenijeg mjernog instrumenta za utvrđivanje kvalitete života pacijenata oboljelih od glaukoma.
Keywordsglaucoma epidemiology quality of life measuring instruments
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za oftalmologiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Ophthalmology
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeMedicine
Academic title abbreviationdr. med.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015
Parallel abstract (English)
Glaucoma is leading cause of irreversible visual lost and blindness in the world. Regarding the aging of the population with consequent higher prevalence of chronic diseases, the prevalence of glaucoma will increase along with its consequences on the vision and everyday activities. Due to the nature of the disease, necessity of everyday and lifelong therapy, glaucoma is often accompanied with depression and anxiety. Therefore, the patients with glaucoma need a holistic approach which will take into consideration the patient’s emotional state, social conditions and the ability of completing everyday tasks. In this sense it is important to evaluate the Quality of life (QoL) of adults, immature and their guardians. According to the literature, instruments used in determining the QoL are those related to general health, vision specific and glaucoma specific. Resent studies show that there is no ideal measure instrument for determining the Quality of life in persons suffering from glaucoma. Studies based on present QoL questionnaires increasingly contribute to patients:relate the patients subjective perception to the physician’s perception of the disease, distract the patients attention on the possible symptoms and nature of the disease in the beginning of the establishing the diagnosis, poses educational character, contribute to the protection of the patient’s mental health, drive attention to the rehabilitation and adaptation to the patient’s everyday activities consequeentally. It is important to strive to the creation of more appropriate measure instrument for determining Quality of life in the patients with the glaucoma.
Parallel keywords (Croatian)glaukom epidemiologija kvaliteta života mjerni instrumenti
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:432778
CommitterBosa Licul