Scientific paper - Original scientific paper
Impact of bone marrow angiogenesis, expression of osteopontin and vascular endothelial growth factor on myeloma patient response to the first line therapy

Babarović, Emina; Hadžisejdić, Ita; Štifter, Sanja; Lučin, Ksenija; Jonjić, Nives (2016)
Metadata
Language Croatian
Title (Croatian)Utjecaj angiogeneze, izražaja osteopontina i vaskularnog endotelnog čimbenika rasta u koštanoj srži na odgovor na prvu liniju terapije u pacijenata s multiplim mijelomom
Title (English)Impact of bone marrow angiogenesis, expression of osteopontin and vascular endothelial growth factor on myeloma patient response to the first line therapy
AuthorBabarović, Emina
Hadžisejdić, Ita
Štifter, Sanja
Lučin, Ksenija
Jonjić, Nives
Abstract (Croatian)
Cilj: Istražiti utjecaj angiogenih parametara, izražaja osteopontina (OPN) i vaskularnog endotelnog čimbenika rasta (VEGF; engl. vascular endothelial growth factor) u koštanoj srži na odgovor na prvu liniju terapije u pacijenata s multiplim mijelomom (MM). Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 68 pacijenata s MM-om, liječenih na Odjelu hematologije Kliničkog bolničkog centra u Rijeci. Za kvantifikaciju angiogenih parametara uz klasičnu metodu utvrđivanja gustoće krvnih žila (MVD; engl. microvessel density) koristili smo i računalno potpomognutu analizu slike koja nam je omogućila izračunavanje broja krvnih žila po mm2, površine krvnih žila po mm2, srednjeg promjera krvnih žila i ukupne vaskularne površine (TVA; engl. total vascular surface) na bioptičkim uzorcima koštane srži obojanim s anti-CD34. Za određivanje izražaja OPN-a i VEGF-a u plazma stanicama korištena je dvostruka imunohistokemijska metoda CD138+OPN i CD138+VEGF. Rezultati: Utvrđeno je da su viši angiogeni parametri, MVD (P = 0,004) i broj krvnih žila po mm2 (P = 0,028) značajni negativni prognostički pokazatelji odgovora na prvu liniju terapije u pacijenata s MM-om. Zaključak: Objektivna metoda procjene angiogeneze u uzorcima koštane srži mogla bi postati dio rutinske patohistološke obrade pacijenata koja bi pomogla u prepoznavanju podskupina pacijenata s eventualnim agresivnijim tijekom i lošijim odgovorom na terapiju.
Abstract (English)
Objective: To investigate the effect of angiogenic parameters, expression of osteopontin (OPN) and vascular endothelial growth factor (VEGF) in the bone marrow in order to predict response to first-line therapy in patients with multiple myeloma (MM). Patients and Methods: The study included 68 patients with MM, treated at the Department of Hematology, Clinical Hospital Centre in Rijeka. For quantification of angiogenic parameters besides the classical method of determining microvessel density (MVD) we used a computer assisted image analysis which enabled us to calculate the number of blood vessels per mm2, the surface of blood vessels per mm2, an average diameter of blood vessels and total vascular surface (TVA) in the bone marrow biopsies stained with anti-CD34. To determine the expression of OPN and VEGF in plasma cells we used double staining immunohistochemistry method, CD138+OPN and CD138+VEGF. Results: We found that a higher angiogenic parameters, the MVD (P = 0.004) and the number of blood vessels per mm2 (P = 0.028), were significantly negative prognostic indicator of response to the first-line therapy in patients with MM. Conclusion: An objective method of the assessment of angiogenesis in the bone marrow samples could become a part of the routine histopathological analysis which could help to identify a subgroup of patients with possible aggressive course and poor response to the therapy.
Keywords (Croatian)angiogeneza imunohistokemija multipli mijelom osteopontin prognoza vaskularni endotelni čimbenik rasta
Keywords (English)angiogenesis immunohistochemistry multiple myeloma osteopontin prognosis vascular endothelial growth factor
Publication typescientific paper - original scientific paper
Publication statuspublished
Peer reviewpeer review
Journal titleMedicina Fluminensis : Medicina Fluminensis
Numbering2016, Vol. 52, No. 3, pp 390-399
ISSN0025-7729
Datepublication: 01.09.2016.
DOI identifier10.21860/52;3_390
Article URLhttp://hrcak.srce.hr/163943
Scientific fieldBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Pathology
InstitutionUniversity of Rijeka, Faculty of Medicine
(Department of General Pathology and Pathological Anatomy)
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:894003