Professional paper - Review paper
Wound healing process and dipeptidyl peptidase IV

Batičić Pučar, Lara; Grčić, Antonijo; Pernjak Pugel, Ester; Detel, Dijana; Varljen, Jadranka (2017)
Metadata
Language Croatian
Title (Croatian)Proces cijeljenja rane i dipeptidil-peptidaza IV
Title (English)Wound healing process and dipeptidyl peptidase IV
AuthorBatičić Pučar, Lara
Grčić, Antonijo
Pernjak Pugel, Ester
Detel, Dijana
Varljen, Jadranka
Abstract (Croatian)
Cijeljenje rane dinamičan je proces koji se odvija u više međuovisnih faza koje uključuju reguliranu interakciju među različitim vrstama stanica, izvanstaničnog matriksa, proteaza i njihovih supstrata. Rastući znanstveni dokazi naglašavaju važnost proteaza u regulaciji ključnih procesa cijeljenja rane. Dipeptidil-peptidaza IV (DPP IV/CD26, EC 3.4.14.5), glavni je član obitelji DPP IV proteina. Riječ je o ubikvitarnom multifunkcionalnom transmembranskom glikoproteinu koji je prisutan i u topljivom obliku, a djeluje kao proteolitička i kostimulacijska molekula te vezni protein. Izražena je na površini različitih vrsta stanica, uključujući epitelne, endotelne stanice i limfocite. Pokazano je da ima značajnu ulogu u različitim fiziološkim i patološkim procesima. DPP IV/CD26 je u velikoj mjeri istraživana zbog svoje sposobnosti održavanja homeostaze glukoze. Štoviše, budući na utvrđene pozitivne učinke inhibicije DPP IV/CD26 u cijeljenju kroničnih dijabetičkih ulkusa, kao i uključenosti u drugim patološkim procesima, ova je molekula od rastućeg znanstvenog interesa u cilju razjašnjavanja mehanizama njezinog djelovanja. Poznato je da DPP IV/CD26 sudjeluje u regulaciji stanične adhezije, migracije i apoptoze stanica kao i angiogenezi te razgradnji ekstracelularnog matriksa, ključnim procesima u cijeljenju rana. Prethodne studije pokazale su da DPP IV/CD26 ima posebno važnu ulogu u regeneraciji kože, gdje je utvrđeno da može posredovati upalne procese i utjecati na epitelizaciju ranjenog tkiva. Stoga je cilj ovog preglednog rada sažeti ključna otkrića u procesima cijeljenja rana te prikazati nove spoznaje o ulozi DPP IV/CD26 u procesima regeneracije tkiva.
Abstract (English)
Wound healing is a dynamic process occurring in multiple interdependent stages that include a regulated interaction between different cell types, extracellular matrix, proteases and their substrates. Increasing scientific evidence emphasizes the importance of proteases playing crucial roles in the regulation of processes of wound healing. Dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26, EC 3.4.14.5), the main member of the DPP IV family of proteins, is a ubiquitous multifunctional transmembrane as well as soluble glycoprotein, acting as a proteolytic and costimulation molecule, and binding protein. It is expressed on the surface different cell types, including epithelial, endothelial cells and lymphocytes. It has been shown to play a significant role in different physiological as well as pathological processes. DPP IV/ CD26 was largely investigated given its ability to maintain glucose homeostasis. Moreover, since positive effects of DPP IV/CD26 inhibition in healing of chronic diabetic foot ulcers as well as other pathologies have been shown, growing efforts are made in order to elucidate its mechanisms of action. It is known that DPP IV/CD26 is involved in the regulation of cell adhesion, migration, apoptosis, angiogenesis and extracellular matrix degradation, which are all key processes in wound healing. Previous studies indicated that DPP IV/CD26 plays a particularly relevant role in skin regeneration where it was found to mediate inflammatory processes and influence epithelialization of wounds. Therefore, the aim of this review was to summarize crucial findings regarding wound healing as well as new insights about the involvement of DPP IV/CD26 in tissue regeneration.
Keywords (Croatian)angiogeneza CD26 cijeljenje rane dipeptidil-peptidaza IV
Keywords (English)angiogenesis CD26 dipeptidyl peptidase IV wound healing
Publication typeprofessional paper - review paper
Publication statuspublished
Peer reviewpeer review
Journal titleMedicina Fluminensis : Medicina Fluminensis
NumberingVol. 53, No. 1, pp 4-15
ISSN0025-7729
Datepublication: 01.03.2017.
DOI identifier10.21860/medflum2017_173375
Article URLhttp://hrcak.srce.hr/173375
Scientific fieldBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Basic Medical Sciences
InstitutionUniversity of Rijeka, Faculty of Medicine
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:069910