master's thesis
Pravo potrošača na informacije o kakvoći vode za piće

Andrea Đandara (2016)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za zdravstvenu ekologiju
Metadata
TitlePravo potrošača na informacije o kakvoći vode za piće
AuthorAndrea Đandara
Mentor(s)Dijana Tomić Linšak (thesis advisor)
Abstract
Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće na području Gorskog kotara dugi niz godina praćeno je s lošim rezultatima. To je bio razlog da je upravo na tom području provedeno anketiranje potrošača u cilju dobivanja informacija o educiranosti i zainteresiranosti kao i o njihovom mišljenju i stavovima spram teme o kakvoći vode za piće. Također, u radu su analizirani rezultati županijskog monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnoj mreži na području Gorskog kotara u petogodišnjem razdoblju (2011. - 2015). Obzirom na značajne promjene vezane za vodoopskrbu do kojih je u tom razdoblju došlo (zakonske regulative i sanitarno-tehničkih uvjeta - ugradnje većeg broja automatskih klorinatora), promatran je i analiziran trend parametara zdravstvene ispravnosti vode za piće. U posljednje 2-3 godine na području Gorskog kotara, broj se uzoraka vode, na temelju kojih se prati stanje razvodne mreže, značajno smanjio. Također, kao posljedica ugradnje novih automatskih klorinatora, dvostruko je smanjen i broj zdravstveno neispravnih uzoraka vode za piće. Za poboljšanje uvjeta vodoopskrbe u Gorskom kotaru potrebno je ulagati daljnje napore u zaštitu izvorišta, održavati sanitarno-tehničke uvjete cijelog sustava, provoditi redovitu i kontinuiranu dezinfekciju vode za piće i automatizaciju klorinacije, uz širenje mreže kanalizacijskog sustava.
Keywordshealth safety of drinking water Gorski Kotar survey indicators of faecal contamination transmission of information education
Committee MembersIvana Gobin (committee chairperson)
Dijana Tomić Linšak (committee member)
Darija Vukić Lušić (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za zdravstvenu ekologiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Public Health and Health Care
Health Ecology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeStudy of Sanitary Engineering
Academic title abbreviationmag. sanit. ing.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-06
Parallel abstract (English)
Testing the health and safety of drinking water in the area of Gorski Kotar over many years has yielded poor results. This is the reason why there was survey conducted in this area in order to obtain information regarding the education, interest and thoughts about the quality of drinking water. Furthermore, the paper analyzes the results for the region, monitoring the safety of water for human consumption in the water supply network of Gorski Kotar in the five-year period (2011 - 2015). Given the significant changes related to the water supply that have occurred during this period (regulations, sanitary and technical requirements - installing a large number of automatic chlorinator), the trend of parameters for drinking water was observed and analyzed. In the last 2-3 years in the area of Gorski Kotar, the state distribution network that monitors the water had significantly reduced the amount of water samples that were required to obtain results. Furthermore, the number of unsafe drinking water samples were reduced as a result of installing the new automatic chlorinators. In order to further improve the water supply in Gorski Kotar, it is necessary to invest further efforts into the protection of water supply areas, to maintain sanitary and technical conditions of the whole system, conduct regular and continuous disinfection of drinking water via the automatic chlorinators in conjunction with expansion of the sewage network system.
Parallel keywords (Croatian)zdravstvena ispravnost vode za piće Gorski kotar indikatori fekalnog onečišćenja prijenos informacija edukacija
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:327395
CommitterBosa Licul