undergraduate thesis
Analiza trenda pojavnosti HIV infekcije i AIDS-a u Primorsko-goranskoj županiji u razdoblju 1985.-2014. godine

Claudia Marghetti (2016)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju
Metadata
TitleAnaliza trenda pojavnosti HIV infekcije i AIDS-a u Primorsko-goranskoj županiji u razdoblju 1985.-2014. godine
AuthorClaudia Marghetti
Mentor(s)Branko Kolarić (thesis advisor)
Abstract
Cilj: Cilj rada bio je analizirati trend pojavnosti HIV-a i AIDS-a u Primorsko-goranskoj županiji u razdoblju 1985.-2014. godine. Materijali i metode: U radu su korišteni podaci Registra za HIV/AIDS za Primorsko-goransku županiju, dobiveni od Epidemiološkog odjela Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Za obradu podataka korišten je kompjutorski program Microsoft Excel. Rezultati: Analizom pribavljenih podataka utvrđeno je da su u razdoblju od 1985. do 2014. godine prijavljena 130 slučaja zaraze HIV infekcijom u Primorsko-goranskoj županiji. 77% od ukupnog broja oboljelih čine muškarci, a preostalih 23% žene. Najviše oboljelih pripada u dobnu skupinu 30-49 godina, 77 od 130 oboljelih. Najčešći put prijenosa je spolni put, u 108 od 130 slučajeva, i to najviše kod promiskuitetnih osoba. Slijede heteroseksualne i biseksualne osobe, a javljaju se još i intravenozni narkomani, hemofiličari te djeca HIV pozitivnih majki. Za 5 slučajeva nije poznat vjerojatan put prijenosa. U navedenom praćenom razdoblju registrirana je 31 smrt osoba oboljelih od HIV infekcije. Od 1986. do 2014. godine zabilježeno je ukupno 45 slučajeva oboljelih od AIDS-a. 80% od ukupnog broja oboljelih čine muškarci, a preostali dio od 20% čine žene. Najviše oboljelih pripada u dobnu skupinu 30-49 godina, 32 osobe od 45, jednako kao i kod HIV infekcije. Također i najvjerojatniji putovi prijenosa se poklapaju s putovima HIV infekcije pa je tako najčešći put prijenosa spolni, u 37 od 45 slučajeva. U navedenom periodu registrirano je 25 smrtnih slučajeva osoba oboljelih od AIDS-a. Zaključak: Ovom analizom dobio se uvid u stanje HIV infekcije i AIDS-a u Primorsko-goranskoj županiji. Utvrđeno o je da se radi o epidemiji niske razine.
KeywordsHIV AIDS Primorsko-goranska County
Committee MembersVanja Vasiljev Marchesi (committee chairperson)
Suzana Janković (committee member)
Elizabeta Dadić-Hero (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Public Health and Health Care
Epidemiology
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeStudy of Sanitary Engineering
Academic title abbreviationuniv. bacc. sanit. ing.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-21
Parallel abstract (English)
Objective: The aim of this study was to analyze the trend of the incidence of HIV and AIDS in the Primorsko-goranska County in the period 1985-2014. Materials and Methods: We have used the data of the Register for HIV / AIDS for the Primorsko-goranska County, obtained from the Epidemiology department of the Institute of Public Health of Primorsko-goranska County. To process the data, we used the computer program Microsoft Excel. Results: With the analysis of the obtained data, it was found that in the period 1985-2014 there were 130 reported cases of HIV infection in the Primorsko-goranska county. 77% of the total number of patients were men, and the remaining 23% were women. Most patients belong to the age group 30-49 years, 77 of 130 patients. The most common route of transmission is sexual transmission, in 108 of the 130 cases, mostly in promiscuous person. The following are heterosexual and bisexual people, furthermore intravenous drug users, hemophiliacs and children of HIV-positive mothers. In 5 cases the most likely route of transmission is unknown. In this monitored period, there are 31 registered deaths of people with HIV infection. From 1986 to 2014 there were a total of 45 cases of people with AIDS. 80% of the total number of patients were men and the rest of 20% were women. Most patients belong to the age group 30-49 years, 32 people from 45, as well as in HIV infection. And also the most likely routes of transmission are consistent with the ways of HIV infection, so the most common route of transmission is sexual, in 37 of 45 cases. During this period, there were 25 registered deaths of people with AIDS. Conclusion: This analysis gives an insight into the state of HIV and AIDS in the Primorsko-goranska County. It was found that there is a low-level epidemic.
Parallel keywords (Croatian)HIV AIDS Primorsko-goranska županija
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:275563
CommitterBosa Licul