master's thesis
Uloga magistra sanitarnog inženjerstva u kontroli zdravstvenih rizika sportskih objekata

Vanessa Bošnjak (2016)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za zdravstvenu ekologiju
Metadata
TitleUloga magistra sanitarnog inženjerstva u kontroli zdravstvenih rizika sportskih objekata
AuthorVanessa Bošnjak
Mentor(s)Dijana Tomić Linšak (thesis advisor)
Abstract
Tjelesna aktivnost je vrlo bitan faktor u očuvanju zdravlja i funkcionalnih sposobnosti osoba svih dobnih skupina. Cilj ovog istraživanja bio je prikupiti i utvrditi informacije o zdravstvenim rizicima štetnim za ljudsko zdravlje te ponuditi stručne savjete, metode i rješenja za otklanjanje istih. Istraživanje je provedeno u sportskom objektu dvoranskog tipa gdje su uzeti uzorci (zrak, voda, otisci sa površina) u pojedinim prostorijama, na sportskim rekvizitima, ventilacijskom sustavu te sustavu hladne vode. Također je proveden stručni nadzor nad dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom i procjena rizika od razvitka mikroorganizama roda Legionella u sustavu tople i hladne vode. Uzorci su analizirani u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Rezultati istraživanja ukazuju na porast broja aerobnih mezofilnih bakterija, kvasaca i plijesni u zraku. Ostali praćeni parametri zdravstvenog rizika su niskog potencijala. Za održavanje mikrobiološke čistoće sportskih objekta dvoranskog tipa u svim segmentima potrebno je provoditi redovite procese higijenskog održavanja uz procese samokontrole, kao i dokumentiranje provedenih postupaka. Istraživanja poput ovog ukazuju na mogućnost multidisciplinarnog pristupa magistara sanitarnog inženjerstva u kontroli zdravstvenih rizika koje mogu generirati sportski objekti dvoranskog tipa.
Keywordssports facilities air water prints from surfaces disinfection disinsection and deratisation legionella control of health risks
Committee MembersIvana Gobin (committee chairperson)
Aleksandar Bulog (committee member)
Dijana Tomić Linšak (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za zdravstvenu ekologiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Public Health and Health Care
Health Ecology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeStudy of Sanitary Engineering
Academic title abbreviationmag. sanit. ing.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-06
Parallel abstract (English)
Physical activity is a very important factor in preserving the health and functional ability of people of all ages. The aim of this study was to collect and determine the information of the health risks which can be harmful for human health and to provide expert advices, methods and solutions to eliminate them. The survey was conducted in the indoor sports facility type where samples were taken (air, water, prints from surfaces) in some areas, on the sports equipment, at the ventilation system and the system of cold water. It is also carried out professional supervision of pest control (disinfection, disinsection and deratisation) and risk assessment for development of micro-organisms of the genus Legionella in warm and cold water system. Samples were analyzed in Teaching Institute of Public Health Primorsko-goranska County. The survey results indicate an increase in the number of aerobic mesophilic bacteria, yeasts and molds in the air. Other analyzed parameters in this health risk study were with low or none potential. To maintain health risk at low potential sports facilities in all segments must carry out regular maintenance of hygienic processes with the processes of self-control, as well as documentation of the procedures performed. Studies like this shows the possibility of a multidisciplinary approach for masters of sanitary engineers to control health risks that sports facilities indoor type can generate.
Parallel keywords (Croatian)sportski objekti zrak voda otisci sa površina dezinfekcija dezinsekcija deratizacija legionela kontrola zdravstvenih rizika
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:311034
CommitterBosa Licul