master's thesis
Upravljanje zdravstvenim rizicima u specijaliziranim bolničkim ustanovama

Monika Ljubobratović (2016)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za zdravstvenu ekologiju
Metadata
TitleUpravljanje zdravstvenim rizicima u specijaliziranim bolničkim ustanovama
AuthorMonika Ljubobratović
Mentor(s)Dijana Tomić Linšak (thesis advisor)
Abstract
Upravljanje zdravstvenim rizicima u bolničkim ustanovama usmjereno je na preventivno smanjenje neželjenih događaja koji se upravo stalnom kontrolom i provođenjem zakonskih propisa i pravila mogu svesti na minimum. Ovaj rad temelji se na istraživanju potencijalnih rizika u specijalnoj bolničkoj ustanovi koji mogu štetno utjecati na zdravlje i sigurnost bolesnika tijekom njihova boravka u ustanovi. Istraživanje je provedeno tijekom jedne godine u prostorima specijalne bolnice namijenjene liječenju duševnih poremećaja i bolesti te rehabilitaciji oboljelih. Tijekom istraživanja provedena je analiza mikrobiološke čistoće objekta, zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane. Proveden je i stručni nadzor nad mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, a ispitivana je i učinkovitost uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Također mjerena je emisija onečišćujućih tvari u zraku. Rezultatima ovog istraživanja nisu utvrđena značajna odstupanja od zakonskih pravila kojima su uvjeti u zdravstvenim ustanova regulirani. Nesukladnosti se javljaju kod ukupne energetske vrijednosti pojedinog cjelodnevnog obroka, te u prostoru bolničke kuhinje gdje su uočena manja građevinsko tehnička oštećenja i prisutnost insekticida. Ostali parametri praćeni u istraživanju su zadovoljavajući. Ovo istraživanje ukazuje na potrebu stalnog ulaganja u poboljšanja tehničkih, sanitarnih i higijenskih uvjeta u bolnicama s ciljem kontrole potencijalnih rizika, a time i zaštite zdravlja bolesnika.
Keywordshealth risk medical institution microbiological cleanness food safety meal quality disinfection disinsectization disinfestation waste water air
Committee MembersSandra Pavičić Žeželj (committee chairperson)
Ivana Gobin (committee member)
Dijana Tomić Linšak (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za zdravstvenu ekologiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeStudy of Sanitary Engineering
Academic title abbreviationmag. sanit. ing.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-11
Parallel abstract (English)
The healthcare risk management in medical institutions is directed towards a preventive reduction of unwanted events which can be minimized by constant supervision and implementation of legalization and policies. This paper is based on the research of potential risks in a specialized medical institution which can have a harmful impact on the health and safety of the patients during their stay in the institution. The research has been conducted during one year in a hospital specialized for treating mental disorders and diseases, as well as rehabilitation of the mentally ill. The research consisted of the analysis of microbiological cleanness, as well as food safety and quality. A professional inspection of disinfection, disinsectization and disinfestation measures was also conducted, and the efficiency of the equipment for waste water purification was inspected also. The emission of polluting materials in the air has been measured as well. The results of this research didn’t indicate any significant deviation from the legal regulations which regulate the conditions in medical institutions. Some inconsistencies have been shown in the total energy value of individual all-day meals and in the area of the hospital kitchen where minor construction and technical damage was found as well as traces of insecticides. The rest of the researched parameters gave satisfactory results. This research indicates the need of continual investment in technical, sanitary, and hygienic conditions in hospitals with the aim to control the potential risks, and in doing so, protect the health of the patients.
Parallel keywords (Croatian)zdravstveni rizik bolnička ustanova mikrobiološka čistoća zdravstvena ispravnost hrane kvaliteta obroka dezinfekcija dezinsekcija deratizacija otpadne vode zrak
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:430121
CommitterBosa Licul