master's thesis
Izražaj biljega diferencijacije makrofaga u debelom crijevu tijekom razvoja i cijeljenje kolitisa

Romina Kotiga (2016)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za kemiju i biokemiju
Metadata
TitleIzražaj biljega diferencijacije makrofaga u debelom crijevu tijekom razvoja i cijeljenje kolitisa
AuthorRomina Kotiga
Mentor(s)Dijana Detel (thesis advisor)
Abstract
Uvod: Ulcerozni kolitis (UK) je karakteriziran ponavljajućim epizodama upale sluznice debelog crijeva, a bolest se razvija kao rezultat međudjelovanja okolišnih čimbenika, genetske predispozicije i poremećenog imunosnog odgovora. Etiopatogeneza još uvijek nije u potpunosti razjašnjena. Dipeptidil-peptidaza IV (DPP IV/CD26) je glikoprotein za koji je pokazano da putem proteolitičke, kostimulacijske i signalne uloge sudjeluje u modulaciji imunološkog odgovora. Istraživanja ukazuju da tijek razvoja UK, priroda i intenzitet upalnog odgovora ovisi o profilu upalnih stanica i medijatora pri čemu se velika uloga pridodaje makrofagima. Nadalje, istraživanja upućuju da značajnu ulogu u razvoju i intenzitetu upale prisutne u UK ima fenotip makrofaga koji se aktivira ovisno o uvjetima u okolišu. Svojim proteolitičkim učincima DPP IV/CD26 djeluje na velik broj imunosnih stanica no njezina uloga u procesu diferencijacije makrofaga nije još razjašnjena. Cilj: Kako bi proširili spoznaje o ulozi DPP IV/CD26 u modulaciji imunološkog odgovora cilj istraživanja bio je na pokusnom modelu kolitisa ispitati utjecaj nedostatka DPP IV/CD26 na izražaj NF-ĸB i diferencijaciju makrofaga. Materijali i metode: Pokusni model kolitisa je izazvan u C57BL/6 i CD26-deficijentnim miševima (CD26-/-) primjenom otopine natrijevog dekstran sulfata (DSS). Razvoj kolitisa te kliničke promjene pratile su se tijekom eksperimentalnog perioda, a životinje su žrtvovane 3., 7., 10., 15. i 20. dana. Transkripcijski izražaj NF-ĸB p65 podjedinice i biljega diferencijacije makrofaga određena je u debelome crijevu qPCRom, a proteinski izražaj NF-ĸB p65, imunohistokemijski. Rezultati: Klinički parametri, pad tjelesne mase, skraćenje kolona kao i smanjenje broja kripti ukazuju da je kolitis izazvan u obje ispitivane skupine miševa. Aktivnost mijeloperoksidaze je bila veća u CD26-/- miševa unatoč što nisu utvrđene razlike u patohistološkim promjenama između sojeva. Nadalje, utvrđen je povećan izražaj NF-ĸB mRNA u sluznici debelog crijeva u akutnoj fazi kolitisa u CD26-/- miševa. Značajan porast u izražaju M2 biljega makrofaga zabilježen je tijekom razvoja kolitisa u CD26-/- miševa. Zaključak: Rezultati ukazuju na ulogu DPP IV/CD26 u procesu diferencijacije makrofaga.
KeywordsUlcerative colitis Dipeptidyl peptidase IV/CD26 (DPP IV/CD26) Experimental model of colitis Macrophages polarization
Committee MembersJadranka Varljen (committee chairperson)
Ivana Marić (committee member)
Dijana Detel (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za kemiju i biokemiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Basic Medical Sciences
Medical Biochemistry
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeStudy of Sanitary Engineering
Academic title abbreviationmag. sanit. ing.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-12
Parallel abstract (English)
Introduction: Ulcerative colitis (UC) is characterized by recurrent episodes of inflammation of the colon; the disease develops as a result of interaction of environmental factors, genetic predisposition and inadequate immune response. Etiology has not yet been clarified. Previous findings confirm that dipeptidyl-peptidase IV (DPP IV/CD26) is a glycoprotein involved in the modulation of immune response through its proteolytic, costimulatory and signaling function. Recent data suggests that the course of the development of UC, nature and intensity of the inflammatory response, depends on the profile of inflammatory cells and mediators, including macrophages which play a key role. Also, studies indicate that a significant role in the development and intensity of inflammation in UC has the phenotype of macrophages which activation is based on the microenvironment conditions. Through its proteolytic activity DPP IV/CD26 acts on a large number of immune cells but its role on the regulation of macrophages polarization has not been clarified yet. Goal: In order to expand the knowledge about the role of DPP IV/CD26 in the modulation of the immune response the main objective of this research was, on an in vivo model of colitis, investigate the influence of the DPP IV/CD26 deficiency on the expression of NF-ĸB and macrophage polarization. Material and Methods: Colitis was induced in C57BL/6 and CD26-defficient (CD26-/-) mice by the dextran sulphate sodium. The health status, changes in body weight, and development of clinical symptoms of colitis were monitored during the experiment, mice were sacrificed on days 3, 7, 10, 15, and 20. Transcriptional expression of the nuclear factor (NF)-κB p65 subunit and macrophage markers of polarization in the colon was done by qPCR, while colon protein expression of NF-ĸB p65 subunit was assessed by immunohistochemical staining Results: Clinical parameters, body mass loss, significant colon shortening along with decrease in the number of the crypts, lead to the conclusion that both mouse strains developed DSS colitis. An increase of myeloperoxidase activity in CD26-deficient mice was more intensive than in C57BL/6 mice, in spite of similar histopathological changes. Furthermore, a significant increase in the mRNA expression of NF-κB p65 subunit of the colon of CD26-deficient mice was determined. A significant increase of hallmarks of M2 macrophages Arg1 and FIZZ1 was determined in CD26-/- mice during development of colitis. Conclusion: This research offers a new insight into the role of DPP IV/CD26 in the process of macrophages polarization and thereby modulating the immune response during the development of colitis.
Parallel keywords (Croatian)ulcerozni kolitis dipeptidil-peptidaza IV (DPP IV/CD26) pokusni model kolitisa diferencijacija makrofaga.
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:781295
CommitterBosa Licul