undergraduate thesis
Broj kolonija - parametar kakvoće vode

Wendy Vlakančić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za zdravstvenu ekologiju
Metadata
TitleBroj kolonija - parametar kakvoće vode
AuthorWendy Vlakančić
Mentor(s)Darija Vukić Lušić (thesis advisor)
Abstract
Heterotrofne bakterije (UBB) je zajedničko ime za skupinu bakterija prisutnih u vodi, koje u definiranim uvjetima mogu porasti na hranjivom agaru korištenjem jednostavnih metoda kultivacije. Za svoj rast zahtijevaju organski izvor ugljika. Uloga ovog parametra kroz povijest se mijenjala, a danas se dominantno koristi kao pokazatelj efikasnosti dezinfekcije vode i općih higijenskih uvjeta u distribucijskoj mreži. Ne postoji univerzalna metoda za određivanje heterotrofnih bakterija. Potrebno je primijeniti onu metodu koja će dati najviše rezultate. U ovom radu analizirano je prisustvo UBB/22 i UBB/37 u različitim tipovima vode (sirova, prerađena i bazenska) u Primorsko-goranskoj županiji u periodu 1998.-2015. U sirovoj vodi veći je porast kolonija UBB/22, a u prerađenoj UBB/37. Slatkovodni bazeni u odnosu na morske pokazuju veći porast UBB/37. Također, dodatno su provedena usporedna ispitivanja broja kolonija različitim metodama (vrsta medija, temperatura i vrijeme inkubacije) na uzorcima vode za dijalizu i bazenske vode. U morskoj bazenskoj vodi primjena Marine agara (umjesto YEA) daje značajno veće rezultate broja UBB/37. U vodi za potrebe hemodijalize primjenom TGYA/22°C/7d postignute su najviše vrijednosti broja kolonija, što ukazuje da se primjenom HR EN ISO 6222:2000 vrijednosti broja kolonija u rutini podcjenjuju. Obzirom da je riječ o imunokompromitiranoj skupini populacije, ovaj je rezultat od posebne važnosti. Rezultati ispitivanja ukazuju da izbor metode ima značajan učinak na rezultate ispitivanja (kako kvantitativne tako i kvalitativne), te da su usporedivi samo rezultati dobiveni primjenom iste metode.
Keywordsheterotrophic plate count (HPC) water environment nutritive agar method incubation conditions indicator of treatment efficiency
Committee MembersDražen Lušić (committee chairperson)
Sandra Pavičić Žeželj (committee member)
Darija Vukić Lušić (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za zdravstvenu ekologiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Public Health and Health Care
Health Ecology
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeStudy of Sanitary Engineering
Academic title abbreviationuniv. bacc. sanit. ing.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-23
Parallel abstract (English)
Heterotrophic plate count (HPC) is the common name for a bacterial group present in the water which, under defined conditions, can grow on nutritive agar by using simple cultivation methods. In order to grow, they need a source of organic carbon. Throughout history, the role of this parameter has been changing. Today, it is predominantly used as an indicator of water disinfection efficiency and common hygienic conditions within a water distribution network. There is no universal method for determining the heterotrophic plate count. The method that provides the best results must be applied. This study analyses the presence of HPC/22 and HPC/37 in different types of water (untreated, processed, and pool water) in Primorje-Gorski Kotar County between 1998 and 2015. Untreated water showed the highest growth in HPC/22 colonies, while processed water showed the highest growth in HPC/37 colonies. Freshwater swimming pools showed higher growth of HPC/37 when compared to the pools filled with seawater. Furthermore, additional parallel tests of colony populations were carried out using different methods (media type, temperature, and incubation time) on water samples used for dialysis and swimming pools. In seawater pools, the application of Marine agar (instead YEA) yields significantly higher amounts of HPC/37. In water used for dialysis, the application of TGYA/22°C/7d yielded the largest number of colonies, indicating the underestimation of the number of colonies obtained by application of HR EN ISO 6222:2000. Because this water is used for a group of immunocompromised people, these results are of special importance. The results of this study indicate that the choice of cultivation method has a significant effect on the results of tests (both quantitative and qualitative), and that the only comparable results are those obtained using the same method.
Parallel keywords (Croatian)broj heterotrofnih bakterija vodeni okoliš hranjiva podloga metoda uvjeti inkubacije pokazatelj efikasnosti prerade vode
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:360081
CommitterBosa Licul