master's thesis
Poslijeoperacijski balans tekućina u kirurških bolesnika

Ana Klanac (2016)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Metadata
TitlePoslijeoperacijski balans tekućina u kirurških bolesnika
AuthorAna Klanac
Mentor(s)Željko Župan (thesis advisor)
Abstract
Gotovo svi pacijenti koji idu na operativne zahvate primaju intravensku tekućinu, a u cilju održavanja optimalnog cirkulirajućeg volumena i osiguranja perfuzije organa. Tekućine za nadoknadu volumena mogu se podijeliti na kristaloidne i koloidne otopine. Prijeoperacijski deficit tekućine u kirurških pacijenata u pravilu se precjenjuje. Prijeoperacijski deficit tekućina kod pacijenata koji idu na elektivne zahvate uglavnom ne postoji ili je minimalan i iznosi oko 0.5 mL/kg/h. Postoje tri strategije nadoknade tekućine: liberalna strategija, restriktivna (konzervativna) strategija i ciljno usmjerena strategija. Budući da su poznate posljedice prekomjernog unosa tekućine, može se reći da je sigurnija restriktivna strategija. Suprotno tome, liberalna strategija je bolja od restriktivne strategije zbog smanjenog javljanja postoperativne mučnine, glavobolje, vrtoglavice i povraćanja. Danas se zna da svaki pacijent ima svoj individualni status tjelesne tekućine, ovisno o vrsti operacije, postojećim komorbiditetima, već primjenjenoj tekućini prije operacije, ali i o brojnim drugim čimbenicima te nije moguće nadoknađivati tekućinu prema nekim univerzalnim formulama. Odlične rezultate pokazuje individualno ciljana nadoknada tekućine uz pomoć minimalno invazivnih tehnika, kao što je ezofagealni Doppler. Istraživanja su pokazala da pacijenti čiji je postoperativni porast težine veći od 10% u odnosu na preoperativnu težinu, duže borave u bolnici, imaju više komplikacija i veću stopu mortaliteta i morbiditeta. Komplikacije se mogu razviti u svakom organskom sustavu. Upravo individualno i oprezno pristupanje nadoknadi volumena može smanjiti stopu morbiditeta i mortaliteta.
Keywordssurgical patients postoperative fluid balance
Committee MembersVlatka Sotošek Tokmadžić (committee chairperson)
Alan Šustić (committee member)
Darko Ledić (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Anesthesiology and Reanimatology
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeMedicine
Academic title abbreviationdr. med.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-15
Parallel abstract (English)
Almost all patients who undergo surgery receive some form of intravenous liquid, in order to maintain optimal circulating volume and organ perfusion. Fluid for volume resuscitation can be divided into crystalloid and colloid solutions. Preoperative fluid deficite in surgical patients is typically overestimated. Preoperative fluid deficite in patients undergoing elective surgery mostly does not exist or is minimal and amounts about 0.5 mL/kg h. There are three strategies of fluid compensation: liberal strategy, restrictive (conservative) strategy and goal-directed strategy. Because of the known consequences of excessive fluid intake , restrictive strategy is said to be safer. On the other hand, the liberal strategy is better than the restrictive one because of reducing occurrence of postoperative nausea, headache, dizziness and vomiting. Today we know that every patient has their own individual status of body fluids depending on the type of operation, existing comorbidities, the applied liquid before surgery, but also on many other factors and it is not possible to compensate fluid according to some universal formulas. Excellent results are shown through individually targeted rehydration with the help of minimally invasive techniques, such as oesophageal Doppler. Studies have shown that patients whose post-operative weight gain is greater than 10% compared to the baseline weight, stay longer in hospital, have more complications and higher rate of morbidity and mortality. Complications can develop in any organ system. Individually and carefully accessing volume needed for compensation, the rate of morbidity and mortality can be reduced.
Parallel keywords (Croatian)kirurški bolesnici ppstoperativni balans tekućina
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:404953
CommitterBosa Licul