undergraduate thesis
Kakvoća mora za kupanje na plaži Kantrida u Rijeci 1998.-2015.

Nancy Topić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za zdravstvenu ekologiju
Metadata
TitleKakvoća mora za kupanje na plaži Kantrida u Rijeci 1998.-2015.
AuthorNancy Topić
Mentor(s)Darija Vukić Lušić (thesis advisor)
Abstract
Kakvoća mora u Republici Hrvatskoj, kao i u cijeloj Europi, od velikog je javno zdravstvenog značaja. U ovom su radu obrađeni rezultati ispitivanja mikrobioloških indikatora fekalne kontaminacije (E. coli i crijevnih enterokoka) tijekom sedamnaest godina na plaži Kantrida u gradu Rijeci. Od 1998. do 2015. g. ispitivanje se provodilo na dvije lokacije, Kantrida – istok (KI) i Kantrida – zapad (KZ). Rezultati su preračunati u vrijednosti 90 – tog percentila prema načinu opisanom u novoj Uredbi (NN 73/08), čiji su kriteriji stroži te omogućavaju bolji uvid u kakvoću Jadranskog mora nego europski propisi. Veće mikrobiološko opterećenje zabilježeno je na lokaciji KI, koja je već niz godina ocijenjena „nezadovoljavajućom“ ocjenom. Na kakvoću mora na toj lokaciji dominantan utjecaj imaju oborine, dok je lokacija KZ vjerojatno pod utjecajem obližnjih objekata, koji nisu priključeni na sustav javne odvodnje otpadnih voda. To ukazuje da je onečišćenje mora prostorno vezano za mikrolokaciju ispitivanja. Izgradnjom kanalizacijskog sustava zone Kantrida, stanje kakvoće mora na plaži Kantrida se poboljšalo, što je evidentno od 2003. g. Od početka primjene nove Uredbe (2009. g.) prema nacionalnim kriterijima KI je 4 sezone ocijenjena kao nezadovoljavajuća, a KZ niti jednom. Istovremeno, prema europskim standardima istraživane lokacije niti jednom nisu bile nezadovoljavajuće kakvoće. Stroži hrvatski kriteriji, u odnosu na europske, korisnicima plaža pružaju višu razinu sigurnosti.
Keywordsbathing water quality fecal indicators Kantrida beach pollution rainfall sources of freshwater
Committee MembersDražen Lušić (committee chairperson)
Aleksandar Bulog (committee member)
Darija Vukić Lušić (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za zdravstvenu ekologiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Public Health and Health Care
Health Ecology
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeStudy of Sanitary Engineering
Academic title abbreviationuniv. bacc. sanit. ing.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-16
Parallel abstract (English)
Bathing water quality in the Republic of Croatia, as well as in Europe, is of considerable public health concern. This study evaluated the results of microbiological indicators of fecal contamination (E. coli and intestinal enterococci) during the 17 years of monitoring on the beach Kantrida in Rijeka. Regular monitoring has been established since 1998. at two sites, location Kantrida – east (KI) and Kantrida – west (KZ). The results are calculated in value of the 90th percentile according to the reference methods described in the new Regulation (73/08), whose criteria are stricter and provide better insight into the quality of the Adriatic Sea than European legislation does. Larger microbiological load was observed at the location KI, which has been assessed as “poor” for many years. The major source of pollution at KI are heavy rains who wash contamination into the sea, while dominant influence at the location KZ have nearby objects with the lack of entirely resolved drainage of wastewater. This implies that the pollution is spatially related to the microlocation of examination. Since 2003., with the construction of sewage system at Kantrida area, bathing water quality has improved. Since the implementation of the new Regulation (2009.), according to national criteria, KI has been evaluated as “poor” for four seasons, while KZ has never. Meanwhile, according to European standards, none of the sites have been evaluated as “poor”. Stricter Croatian criteria in relation to European provide higher level of security.
Parallel keywords (Croatian)kakvoća mora za kupanje fekalni indikatori plaža Kantrida onečišćenje oborine priobalni izvori
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:548964
CommitterBosa Licul