master's thesis
Analiza međuovisnosti kliničke slike, radioloških pretraga (CT mozga) i koncentracije alkohola u krvi pacijenata hitne medicinske službe s lakom i umjereno teškom ozljedom mozga

Lucija Koh (2016)
University of Rijeka
Faculty of Medicine
Department of Anaesthesiology,reanimatology and Intensive Care