master's thesis
Prognostički značaj imunohistokemijskih markera u difuznom B velikostaničnom limfomu

Marta Trobonjača (2016)
University of Rijeka
Faculty of Medicine
Department of Internal Medicine