master's thesis
Psihijatrijski komorbiditeti u poremećajima iz autističnog spektra

Danijel Premuš (2016)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu
Metadata
TitlePsihijatrijski komorbiditeti u poremećajima iz autističnog spektra
AuthorDanijel Premuš
Mentor(s)Mirjana Graovac (thesis advisor)
Abstract
Prepoznavanje psihijatrijskih komorbiditeta kod individua s autizmom je izazov jer osobe s autizmom imaju teškoće u procesuiranju i opisivanju svojih emotivnih stanja. Zbog toga je nužno intervjuirati obitelj, kao i obavljati učestale, kontinuirane opservacije i praćenje. Isto tako simptomi psihopatologije mogu biti maskirani njihovim tipičnim simptomima iz autističnog spektra. Od pomoći pri dijagnostici mogu biti psihometrijski instrumenti (check up liste) iako i one mogu biti nespecifične jer osobe iz autističnog spektra imaju teškoće u recipročnoj komunikaciji, djeci i odraslima s autizmom teško je govoriti o sebi, o prošlim, sadašnjim ili budućim događajima. Upravo zbog toga za sada ne postoje skale koje su dizajnirane za evaluaciju psihijatrijskih komorbiditeta za osobe iz poremećaja iz autističnog spektra, iz čega proizlazi da je za njihovo prepoznavanje nužno veliko kliničko iskustvo dječjeg i adolescentnog psihijatra kao i kasnije psihijatra odrasle dobi u radu s osobom koja se prati. Za prevenciju, dijagnosticiranje i liječenje mentalnih poremećaja osoba iz autističnog spektra potrebna je kontinuirana edukacija i praćenje najnovijih trendova od strane svih članova multidisciplinarnog tima koji se skrbi o autističnoj osobi.
Keywordsautism family diagnostic child and adolescent psychiatrist multidisciplinary team
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za psihijatriju i psihološku medicinu
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Psychiatry
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeMedicine
Academic title abbreviationdr. med.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016
Parallel abstract (English)
Recognition of psychiatric comorbidity in individuals with autism is a challenge because people with autism have difficulties in processing and describing their emotional states. It is therefore necessary to interview the family, as well as to perform frequent, continuous observation and monitoring. Also, symptoms of psychopathology can be masked by their typical symptoms of autistic spectrum. Helpful in the diagnosis can be psychometric instruments (check up lists) and although they may be non-specific, because people from the autism spectrum have difficulty in reciprocal communication, children and adults with autism have difficulties to talk about themself, past, present, or future events. This is why there is currently no scales that are designed to evaluate psychiatric comorbidity for people from autistic spectrum disorder which means that it is necessary for their identification much clinical experience of child and adolescent psychiatrist and the psychiatrist later adulthood to work with a person. Prevention, diagnosis and treatment of mental disorders of persons with autism spectrum requires continuous education and following the latest trends by all members of the multidisciplinary team that takes care of the autistic person.
Parallel keywords (Croatian)autizam obitelj dijagnostika dječji i adolescentni psihijatar multidisciplinarni tim
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:787794
CommitterBosa Licul