master's thesis
Povezanost kontroliranog atenuacijskog parametra i jetrene tvrdoće s distribucijskim rasponom volumena eritrocita kod pacijenata sa jednom ili više komponenti metaboličkog sindroma

Nikolina Krišto (2016)
University of Rijeka
Faculty of Medicine
Department of Internal Medicine