master's thesis
Analiza vremenskih intervala obrade i kirurškog liječenja teške ozljede mozga - petogodišnje retrospektivno istraživanje

Mirna Paić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za neurokirurgiju
Metadata
TitleAnaliza vremenskih intervala obrade i kirurškog liječenja teške ozljede mozga - petogodišnje retrospektivno istraživanje
AuthorMirna Paić
Mentor(s)Darko Ledić (thesis advisor)
Abstract
Uvod: Traumatska ozljeda mozga među najčešćim je problemima s kojima se liječnici susreću. Po učestalosti je smještena na četvrto mjesto kao uzrok smrti, a kod osoba mlađih od 45 godina smještena je na prvo mjesto. Ispitanici i postupci: U istraživanje su uključena 134 pacijenta s traumom mozga liječena na Klinici za neurokirurgiju, Kliničkog bolničkog centra Rijeka, u razdoblju od siječnja 2011. do prosinca 2015. godine. Istraživanje je retrospektivno, podaci su vađeni iz Operacijskog protokola Klinike za neurokirurgiju, Bolničkog informacijskog sustava i Radiološkog informacijskog sustava. Kod obrade podataka koristilo se prevođenje poznatih vremena u dane, sate ili minute, a izračunavale su se najmanje, najveće i prosječne vrijednosti. Rezultati: Istraživanjem se utvrdilo vrijeme potrebno za obradu pacijenata s traumom mozga, posebno obrada od dolaska u hitni prijem do radiološke obrade, vrijeme potrebno od radiološke obrade do početka operacije, te konačno kompletna obrada od dolaska u hitni prijem do početka operacije. Rezultati pokazuju da nema značajne razlike kod najkraćih intervala obrade pacijenata, a ujedno pokazuju razliku od nekoliko sati kod najdužih intervala obrade pacijenata, upravo zbog različitih slučajeva pacijenata kroz godine. Rasprava: Istraživanje je provedeno nad 134 pacijenta s traumom mozga. Rezultati su dobiveni obradom tri vremenska intervala, analizom podataka od 2011. do 2015. godine. Zaključak: Analizom vremenskih intervala utvrđeno je da ne postoje značajne razlike kad se radi o najkraćim intervalima, a suprotno tome pokazane su razlike od nekoliko sati kad se radi o najdužim intervalima zbog utjecaja posebne obrade svakog pacijenta.
Keywordsbrain trauma processing time intervals emergency room radiological processing start of operation
Committee MembersGoran Bajek (committee chairperson)
Željko Župan (committee member)
Alen Protić (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za neurokirurgiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Surgery
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Neurology
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeMedicine
Academic title abbreviationdr. med.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-15
Parallel abstract (English)
Introduction: Traumatic brain injuries are among the most common problems faced by doctors. Most often it is fourth cause of death, while it is first with people younger than 45 years of age. Materials and methods: The study included 134 patients with brain trauma treated at the Clicnic for neursurgery at the Clinical Hospital of Rijeka in the period of January 2011 to December 2015. The research is retrospective and the data was retrieved from the operating protocol of the Department of Neurosurgery, the hospital information system and radiology information system. In the processing of data, it was translated to known time in days, hours or minutes, and minimal, greatest, or average values were used. Results: The study determined the time required to treat a patient with brain trauma, especially processing of arrival in the emergency room to the radiographic examination, the time required by radiographic examination to the beginning of the operation, and finally the complete processing of arrival in the emergency room to the start of of the operation. The results showed no significant differences in the shortest interval treatment of patients, but also show differences of few hours in the longest interval treatment of patients, because of the different cases of patients over the years. Discussion: The study included 134 patients with brain trauma. Results are obtained by processing three time intervals, with analysis of data from 2011 to 2015 Conclusion: By analyzing the time intervals it was found that there is no significance when it comes to the shortest interval, but on the contrary it shows differences of few hours when it comes to the longest intervals due to the impact of the special treatment of each patient.
Parallel keywords (Croatian)trauma mozga dekompresijska kraniotomija vremenski interval hitni prijem radiološka obrada
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:016850
CommitterBosa Licul