master's thesis
Utjecaj tjelesne spreme na kvalitetu izvođenja masaže srca tijekom kardiopulmonalne reanimacije na modelu

Matej Bura (2015)
University of Rijeka
Faculty of Medicine
Department of Anaesthesiology,reanimatology and Intensive Care