master's thesis
Utjecaj epiduralne anestezije na dovršenje poroda

Željka Polonijo (2016)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Metadata
TitleUtjecaj epiduralne anestezije na dovršenje poroda
AuthorŽeljka Polonijo
Mentor(s)Vlatka Sotošek Tokmadžić (thesis advisor)
Abstract
Porođaj predstavlja kraj trajanja trudnoće, čin kojim se dijete ili više djece uz pomoć trudova istiskuju iz maternice. Porođaj se može podijeliti u četiri porođajna doba, a tijek i ishod normalnog porođaja određeni su porođajnim objektom (fetus i placenta), porođajnim kanalom i porođajnim snagama (trudovi). Što se tiče porođajne boli, maternica i vrat maternice inervirani su simpatičkim i parasimpatičkim vlaknima autonomnog živčanog sustava. Mnogo čimbenika utječe na intenzitet, trajanje, raspodjelu i kakvoću bola tijekom porođaja, a oni se mijenjaju kako sam porođaj napreduje. S obzirom da su porođaj i porađanje, bolni te stresni i za majku i za dijete, upravo su se anestezija i analgezija pokazali kao jedan od ključnih faktora za smanjivanje tog stresa. Naročito se tu korisnom pokazala epiduralna analgezija, vrsta neuroaksijalne regionalne anestezije koja omogućava anesteziranje samo određenog dijela tijela. Prednosti ovakve anestezije su daleko brojnije od nedostataka, a zabilježene su i rijetke komplikacije. Jedna od komplikacija može biti i potreba za instrumentalnim dovršenjem poroda, bilo carskim rezom ili uporabom vakuum ekstraktora. Ovom istraživanju primarni cilj je bio utvrditi koliki je udio rodilja koje su primile epiduralnu analgeziju, a porod im je dovršen carskim rezom ili vakuum ekstrakcijom te utječe li epiduralna analgezija statistički značajno na način dovršenja poroda (vaginalno ili instrumentalno). Svi ciljevi istraživanja su ispunjeni te je i dokazana osnovna hipoteza. Porodi rodilja, koje prime epiduralnu analgeziju, statistički značajno češće se dovršavaju instrumentalno, bilo carskim rezom ili vakuum ekstrakcijom.
Keywordsepidural analgesia (EPA) childbirth stages of birth birth object birth forces birth canal birth pain cesarean section vacuum extraction
Committee MembersAlan Šustić (committee chairperson)
Aleks Finderle (committee member)
Alen Protić (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Gynecology and Obstetrics
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeMedicine
Academic title abbreviationdr. med.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-15
Parallel abstract (English)
Childbirth represents an end of a pregnancy, the act by which a child or children, with the help of contractions, are expelled from the uterus. Childbirth can be divided into four stages, and the course and outcome of vaginal delivery are determined by birth object (fetus and placenta), the birth canal and the birth forces (labor). As for the birth pains, the uterus and cervix are innervated by sympathetic and parasympathetic fibers of the autonomic nervous system. Many factors affect the intensity, duration, distribution and quality of pain during the birth, and they are changing as the childbirth progresses. Given that labor and giving birth, are painful and stressful for both mother and child, one of many key factors of reducing this stress are anesthesia and analgesia. Especially useful is the usage of epidural analgesia, type of neuraxial regional anesthesia that anesthetizes only a certain part of the body. The advantages of such anesthesia are far more numerous than disadvantages, and there are rare complications. One of the complications can be the need for the completion of childbirth by methods of instrumental delivery, either by caesarean section or vacuum extraction. Primary objective of this study was to determine what proportion of pregnant women who had received epidural analgesia had to undergo caesarean section or vacuum extraction and if epidural analgesia affects significantly the mode of completion of delivery (vaginal or instrumental). All research objectives have been met and the basic hypothesis has been proven. Childbirth of parturients, who receive epidural analgesia, is more often completed instrumentally, either by cesarean section or vacuum extraction .
Parallel keywords (Croatian)epiduralna analgezija(EPA) porođaj porođajna doba porođajni objekt porođajne snage porođajni kanal porođajna bol carski rez vakuum ekstrakcija
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:466671
CommitterBosa Licul