master's thesis
Utjecaj bloka desne grane na ishod u hospitaliziranih bolesnika sa zatajivanjem srca

Marko Marinović (2015)
University of Rijeka
Faculty of Medicine
Department of Internal Medicine