master's thesis
Kontinuirano nadomještanje bubrežne funkcije u starijih bolesnika s akutnom bubrežnom ozljedom

Mila Prskalo (2016)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za internu medicinu
Metadata
TitleKontinuirano nadomještanje bubrežne funkcije u starijih bolesnika s akutnom bubrežnom ozljedom
AuthorMila Prskalo
Mentor(s)Sanjin Rački (thesis advisor)
Abstract
Akutna bubrežna ozljeda predstavlja jedan od intrigantnijih problema medicine, budući da je i dalje prati visok mortalitet unatoč napretku u liječenju i razumijevanju same bolest (1). Posebno osjetljivu skupinu čine stariji pacijenti, koji su zbog same dobi i svih komorbiditeta posebno ugroženi. Cilj studije bio je analizirati ishod pacijenata na CRRT-u odnosno mortalitet, gubitak i oporavak bubrežne funkcije kao i parametre koji bi potencijalno mogli upućivati na mogući ishod, no na koje bi se ujedno moglo i utjecati u svrhu boljeg preživljenja. U ispitivanju su sudjelovali pacijenti oboljeli od ABO liječeni u Kliničkom bolničkom centru Rijeka u periodu od 5.g. Ukupan broj ispitanika je 178, od toga 64 osoba ženskog spola i 114 osobe muškog spola. Prosječna dob je 74,35 ± 5,46 (65-89) godina. Svi analizirani pacijenti bili su oni koji su se liječili kontinuiranim nadomještanjem bubrežne funkcije. Pacijenti su raspoređeni u tri grupe ovisno o ishodu bolesti odnosno smrt, gubitak i oporavak bubrežne funkcije. Najčešće indikacije za primjenu kontinuiranog nadomještanja bubrežne funkcije su kardiogene etiologije (n=89, 50,0%) te infektivne etiologije (n=52, 29,2%). Mortalitet pacijenata oboljelih od ABO koji su bili na kontinuiranom nadomještanju bubrežne funkcije iznosi 70,8% (n=126), dok je se renalna funkcija oporavila u 6,2% pacijenata (n=11), a 23,0% pacijenata je moralo nastaviti s jednom od metoda nadomještanja bubrežne funkcije (n=41). Analizom podataka dobiveno je da vrijednosti inicijalno mjerenog kreatinina, 24-satne diureze, glomerularne filtracije, kalija, kao i višestruko zatajenje organa mogu biti jedan od prediktora ishoda ABO u starijih pacijenata.
KeywordsAcute kidney injury continuous renal replacement therapy
Committee MembersIvan Bubić (committee chairperson)
Stela Živčić-Ćosić (committee member)
Željko Župan (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za internu medicinu
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Urology
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeMedicine
Academic title abbreviationdr. med.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-15
Parallel abstract (English)
Acute kidney injury is one of the most intriguing challenges of medicine, as it is followed by high mortality despite progress in understanding and treating the condition. Elderly patients form an especially sensitive group, due to the complications that come with age and various comorbid conditions. The aim of the study was to analyse the outcome of patients on CRRT, specifically mortality, loss or recovery of kidney functions, along with parameters which could have an effect on outcome and which could be improved during therapy for a better outcome. The study included all patients that were treated for acute kidney injury at the Clinical Hospital Centre Rijeka in the last 5 years. Total number of patients was 178, of which 64 were female, and 114 were male. Average age was 74,35 ± 5,46 (65-89). All analyzed patients were treated with continuous renal replacement therapy. Patients were divided into three groups in relation to the outcome (group that passed away, group with the loss and group with the recovery of kidney function). The most common indications for continuous renal replacement therapy were of cardiogenic (n=89, 50,0%) and infectious etiology (n=52, 29,2%). Mortality in patients with acute kidney injury that were treated with continuous renal replacement therapy in our study was 70,8% (n=126), while recovery of renal function occurred in 6,2% (n=11) of the patients. Permanent loss of renal function was more common than recovery, and it occurred in 23,0% (n=41) of the patients. Analysis of parameters revealed that initial creatinine levels, 24-hour diuresis, glomerular filtration, potassium levels and multiple organ failure can be predictors of acute kidney injury outcome in elderly patients
Parallel keywords (Croatian)akutna bubrežna ozljeda kontinuirano nadomještanje bubrežne funkcije
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:212507
CommitterBosa Licul