master's thesis
Pitanje indikacije aksilarne disekcije u bolesnica sa invazivnim karcinomom dojke i pozitivnim sentinel limfnim čvorom

Matija Mavrić (2015)
University of Rijeka
Faculty of Medicine
Department of Surgery