master's thesis
Utjecaj općih anestetika na kardiovaskularni sustav

Abedin Asani (2016)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Metadata
TitleUtjecaj općih anestetika na kardiovaskularni sustav
AuthorAbedin Asani
Mentor(s)Vlatka Sotošek Tokmadžić (thesis advisor)
Abstract
Povijest opće anestezije seže od vremena starih civilizacija koje su koristile opijum kao jedno od prvih sredstava koje su omogućile kirurzima da operiraju. Od 40-ih godina prošloga stoljeća, brzi razvoj anesteziologije kao specijalnosti uvelike je pridonio kvaliteti medicinske skrbi kirurških pacijenata. Za sigurno izvođenje velike većine kirurških zahvata, potrebno je uvesti pacijenta u opću anesteziju. Opća anestezija je umjetno, lijekovima inducirano stanje gubitka svijesti praćeno pojavom amnezije, analgezije te mišićnom relaksacijom. Protok krvi u cijelom organizmu odgovara sistoličkoj funkciji srčanog mišića, veću ejekcijsku frakciju prati bolja oksigenacija organskih sustava. Obzirom da potrebe za kisikom svih organskih sustava nisu jednake, tako je i postotak ukupnog volumena krvi u svakom sustavu različit. Fiziološka razina krvnog tlaka potrebna je za normalno funkcioniranje svih sustava u organizmu, poglavito mozga i srčanog mišića. Najbitniji oblik kratkotrajnog mehanizma održavanja tlaka odvija se na baroreceptorima i refleksima na efektornim organima, sve putem negativne povratne sprege. Dugotrajni mehanizam kontrole krvnog tlaka se odvija putem renin-angiotenzin-aldosteronskog sustava, te putem regulacije bubrežne funkcije. Srčani ciklus pojam je za električnu i mehaničku aktivnost srca koja se odvije za vrijeme jednog otkucaja, te se sastoji od sistoličkog i dijastoličkog dijela ciklusa. Normalna i fiziološka funkcija srca je ritmična i uredne frekvencije. Danas se u praksi koriste dvije velike skupine općih anestetika, inhalacijski i intravenski anestetici. Najčešće korišteni inhalacijski anestetici su dušikov oksid, halotan, sevofluran, izofluran i desfluran, a intravenski propofol, etomidat, ketamin, barbiturati i bezodiazepini. Većina anestetika izaziva vazodilataciju, posljedično pad krvnog tlaka te smanjenje kontraktilnosti miokarda, a oni koji i nemaju izravne učinke na kardiovaskularni sustav, utječu na njegovu funkciju indirektnim putem preko utjecaja na simpatikus.
Keywordsinhalation anesthetics intravenous anesthetics cardiovascular system
Committee MembersAlan Šustić (committee chairperson)
Igor Medved (committee member)
Alen Protić (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Anesthesiology and Reanimatology
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeMedicine
Academic title abbreviationdr. med.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-15
Parallel abstract (English)
History of anaesthesiology reaches back in the time of old civilizations, which used opium as one of the first substances to allow surgeons to conduct undisturbed surgical procedure. Since the forties in the last century, fast development of anaesthesiology as a specialty, contributed greatly the quality of medical care of surgical patients. For safe conduction of most surgical operations, the patient has to be in general anaesthesia. General anaesthesia is a artificial, drug induced loss of consciousness accompanied with amnesia, analgesia and muscle relaxation. Blood flow equals the cardiac output, and larger ejection fraction means better oxygenation of the body. Since the oxygen demand is different in every organic system, the mean volume in each of them also differs. Physiological level of blood pressure is required for the normal function of every organic system, especially heart muscle and brain. The most important way of short-term mechanism of blood pressure regulation is done through reflexes on target organs and on baroreceptors, with a negative feedback. Long-term regulation is conducted by renin-angiotensin-aldosterone system and renal function. Heart cycle is a term for the electrical and mechanical myocardial activity done in one heart beat, and is consists of systolic and diastolic parts. Normal and physiological heart function is rhythmic and in normal frequency ranges. Today, two large groups of anaesthetics are used, inhalation and intravenous anaesthetics. Most frequently used inhalation anaesthetics are nitrous oxide, halothane, sevoflurane, isoflurane and desflurane, and intravenous anaesthetics are propofol, etomidate, ketamine, barbiturates and benzodiazepines. Most of the anaesthetics cause vasodilatation, hence the blood pressure drop and reduced myocardial contractility, and those without direct effects on cardiovascular system conduct the indirect effects through sympathetic regulation.
Parallel keywords (Croatian)inhalacijski anestetici intravenski anestetici kardiovaskularni sustav
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:771315
CommitterBosa Licul