master's thesis
Određivanje međučeljusnih odnosa u fiksnoj protetici

Luka Stančić (2016)
University of Rijeka
Faculty of Medicine