master's thesis
Istraživanje uspješnosti parodontalne terapije koju provode studenti

Ivan Bogadi (2016)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Metadata
TitleIstraživanje uspješnosti parodontalne terapije koju provode studenti
AuthorIvan Bogadi
Mentor(s)Andrija Bošnjak (thesis advisor)
Abstract
U sklopu kliničkih vježbi kolegija Parodontologija II, koje je dio nastave pete godine Studija dentalne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, provedeno je istraživanje uspješnosti parodontalne terapije koju provode studenti u odnosu na doktore dentalne medicine specijaliste parodontologije. Ispitanici su bili pacijenti s dijagnozom generaliziranog kroničnog parodontitisa, podijeljeni u dvije skupine. Ispitnu skupinu ispitanika tretirali su studenti, a kontrolnu specijalist parodontolog. Mjerilo se krvarenje pri sondiranju (BoP), sondirana dubina džepa (PPD), gingivalna recesija (GR), zahvaćenost furkacija i pokretljivost zuba. Ukupno su provedena dva klinička mjerenja, prvo neposredno prije terapije i drugo nakon otprilike 3 mjeseca. U obje skupine proveden je identičan terapijski protokol. Kako bi se procijenila uspješnost parodontalne terapije koju provode studenti u odnosu na specijaliste parodontologije kako kriteriji uspješnosti u obzir su uzeti smanjenje plaka izraženo kao FMPS (%), smanjenje BoP izraženo kao FMBS (%) te smanjena ili zadržana ista vrijednost PPD. U istraživanje o uspješnosti terapije koju provode studenti uključeno je je sveukupno 56 ispitanika, odnosno 28 pacijenata po skupini. Prosječna dob pacijenata (± SD) prve skupine bila je 48,93 ± 9,74, a kod druge skupine 38,43 ± 6,89. Kao glavni kriterij za uspješnost ukupno smanjenje dubine sondiranja kod druge skupine bilo je za 0,17 mm veće nego kod prve. Rezultati su pokazali kako u svim parametrima (FMPS, FMBS i PPD) koji su uzeti kao kriteriji za procjenu uspješnosti terapije specijalisti postižu veću uspješnost. Čini se kako je parodontalna terapija uspješnija ako je provode profesionalci s većim iskustvom, spretnošću, znanjem i motivacijskim sposobnostima.
KeywordsPeriodontitis - therapy
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Dental Medicine
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeDental Medicine
Academic title abbreviationdr. med. dent.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016
Parallel abstract (English)
Fifth-year students of Dental medicine were included in a research on efficacy of periodontal therapy performed during Periodontology II course. The results were compared with the results of therapy performed by a periodontologist. The subjects were patients diagnosed with generalized chronic periodontitis, divided in two groups. Test group was treated by students, and control group by a periodontologist. Following parameters were measured: bleeding on probing (BoP), probing pocket depth (PPD), gingival recession (GR), furcation involvement and tooth mobility. There were two measurements, first before therapy, and second 3 months after completion of therapy. Both groups were treated equally. As success criteria, following parameters were used: plaque reduction as Full Mouth Plaque Score (FMPS, %), bleeding reduction as Full Mouth Bleeding Score (FMBS, %) and reduced or same PPD. There were 56 subjects, 28 per group. Mean age of the test group was 48,39 ± 9,74 years, and in the control group it was 38,43 ± 6,89 years. Main criterion of success was reduction of PPD that was 0,17 mm greater in the control group when compared to the test group. All parameters showed better results in the control group. It seems that periodontal therapy is more successful when performed by periodontologists with more experience, dexterity, knowledge and motivational capabilities.
Parallel keywords (Croatian)Parodontalna terapija Parodontitis
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:032420
CommitterBosa Licul