master's thesis
Subduralna krvarenja kod pacijenata na antikoagulantnoj terapiji liječenih u KBC-u Rijeka

Petra Novak (2015)
University of Rijeka
Faculty of Medicine
Department of Neurosurgery