master's thesis
Autistic children in practice of dental medicine

Ana-Marija Pavletić (2014)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za dječju stomatologiju
Metadata
TitleAutistična djeca u ordinaciji dentalne medicine
AuthorAna-Marija Pavletić
Mentor(s)Danko Bakarčić (thesis advisor)
Abstract
Autizam je složeni razvojni poremećaj koji zahvaća sve psihičke funkcije: kognitivnu, emocionalnu, socijalnu i motornu. Danas se smatra kako je uzrok autizma multifaktorijalan. Za čvrste dokaze u dijagnosticiranju autizma sugeriraju se organska oštećenja razvoja neurona te abnormalna struktura i funkcija mozga. Incidencija se u svijetu s godinama povećava. Autizam se najčešće javlja u prve tri godine života. Može postojati razdoblje normalnog razvoja ili bez njega i tada se govori o sekundarnom i primarnom autizmu. Često je autistični poremećaj udružen sa genetskim anomalijama poput Fragilnog X sindroma, fenilketonurije, tuberozne skleroze i neurofibromatoze tipa 1. Iako je Kanner tvrdio da su djeca oboljela od autizma normalnih intelektualnih sposobnosti te da loše funkcioniraju zbog autističnog odbijanja i negativizma, rezultati brojnih studija pokazuju da je više od 2/3 autistične djece i mentalno retardirano. Drugi pervazivni razvojni poremećaji su Aspergerov sindrom, Rettov sindrom i dezintegrativna psihoza. Rano primjenjen, intenzivan i adekvatan tretman uvelike će utecati na razvoj autistične djece te im pomoći savladati sve poteškoće s kojima se svakodnevno susreću. Metode koje se danas koriste u terapiji su: metoda modifikacije ponašanja, TEACCH metoda dijagnostike, procjene i tretmana te farmakoterapija. Približno 50-72% autistične djece tijekom stomatološkog zahvata je nekooperabilno. Često iskazuju hiperaktivnost, napetost, kratak interval pažnje, uznemirenost i samoozljeđivanje. Repetitivno ponašanje, nepredvidljive, nekontrolirane i impulzivne kretnje tijela također mogu komplicirati sam zahvat, ali i ugroziti sigurnost kako pacijenta tako i zdravstvenog osoblja. Put do oralnog zdravlja za autistično dijete je dug i mukotrpan, ali nije neostvariv i nemoguć. Od roditelja i doktora dentalne medicine zahtijeva veliko strpljenje i upornost.
Keywordsautism genetic anomalies pervasive development disorders method of behavior modification TEACCH method.
Parallel title (English)Autistic children in practice of dental medicine
Committee MembersDanko Bakarčić (committee chairperson)
Nataša Ivančić Jokić (committee member)
Renata Gržić (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za dječju stomatologiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Dental Medicine
Children's and Preventive Dental Medicine
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeDental Medicine
Academic title abbreviationdr. med. dent.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-11-18
Parallel abstract (English)
Autism is complicated development disorder which overtakes all psychical functions: cognitive, emotional, social and motorical. It is considered today that the cause of autism is multifactorial. Organic damages of neurone development and the abnormal brain structure and function are suggested as hard evidence. Prevelence in world grows with time. Autism appears most frequently in the first three years of life. We distinguish primary and secondary autism. Difference is in the existance of a period of normal develop in secondary autism. Autistic disorder is often associated with genetic anomalies like Fragile X syndrome, phenylketonuria, tuberous sclerosis and neurofibromatosis type 1. Despite Kanner's claim that the intelectual abilities of autistic children are normal and that they function badly because of autistic rejection and negativism, results of numerous studies show that over 2/3 of autistic children are mentally retarded. Other pervasive development disorders are Asperger syndrome, Rett syndrome and disintegrative psychosis. Early applied, intense and adequate treatment will have great impact on develop of autistic children and will help them in overcoming all daily disadvantages. Methods that are used today in therapy are: Method of behavior modification, TEACCH method and farmacotherapy. Nearly 50-72% of autistic cihldren are noncooperative during the dental procedures. They exhibit hyperactivity, intensity, short interval of attention, agitation and autodestruction. Repetitive behavior, unpredictible, uncontrolled and impulsive body movements can also make procedure complicated and put patients and health stuff under the risk. The way to oral health for autistic child is long and hard, but not impossible or unachieveable. Parents and Doctors of dental medicine have to be patient and persistent.
Parallel keywords (Croatian)autizam genetske anomalije pervazivni razvojni poremećaji metoda modifikacije ponašanja TEACCH metoda
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:863936
CommitterBosa Licul