Professional paper - Professional paper
Preporuke za primjenu neuroaksijalne anestezije i perifernih živčanih blokova tijekom pandemije koronavirusne bolesti 2019. (COVID-19)

Šakić-Zdravčević, Katarina; Šimurina, Tatjana; Župčić, Miroslav; Šakić, Livija; Graf Župčić, Sandra; Đuzel, Viktor (2020)

Cite this document

Šakić Zdravčević, K., Šimurina, T., Župčić, M., Šakić, L., Graf Župčić, S. & Đuzel, V. (2020). Preporuke za primjenu neuroaksijalne anestezije i perifernih živčanih blokova tijekom pandemije koronavirusne bolesti 2019. (COVID-19). Liječnički vjesnik, 142. (5-6), 123-128. doi: 10.26800/LV-142-5-6-22

Šakić Zdravčević, Katarina, et al. "Preporuke za primjenu neuroaksijalne anestezije i perifernih živčanih blokova tijekom pandemije koronavirusne bolesti 2019. (COVID-19)." Liječnički vjesnik, vol. 142, no. 5-6, 2020, pp. 123-128. https://doi.org/10.26800/LV-142-5-6-22

Šakić Zdravčević, Katarina, Tatjana Šimurina, Miroslav Župčić, Livija Šakić, Sandra Graf Župčić and Viktor Đuzel. "Preporuke za primjenu neuroaksijalne anestezije i perifernih živčanih blokova tijekom pandemije koronavirusne bolesti 2019. (COVID-19)." Liječnički vjesnik 142, no. 5-6 (2020): 123-128. https://doi.org/10.26800/LV-142-5-6-22

Šakić Zdravčević, K., et al. (2020) 'Preporuke za primjenu neuroaksijalne anestezije i perifernih živčanih blokova tijekom pandemije koronavirusne bolesti 2019. (COVID-19)', Liječnički vjesnik, 142(5-6), pp. 123-128. doi: 10.26800/LV-142-5-6-22

Šakić Zdravčević K, Šimurina T, Župčić M, Šakić L, Graf Župčić S, Đuzel V. Preporuke za primjenu neuroaksijalne anestezije i perifernih živčanih blokova tijekom pandemije koronavirusne bolesti 2019. (COVID-19). Liječnički vjesnik [Internet]. 2020 [cited 2020 August 04];142(5-6):123-128. doi: 10.26800/LV-142-5-6-22

K. Šakić Zdravčević, T. Šimurina, M. Župčić, L. Šakić, S. Graf Župčić and V. Đuzel, "Preporuke za primjenu neuroaksijalne anestezije i perifernih živčanih blokova tijekom pandemije koronavirusne bolesti 2019. (COVID-19)", Liječnički vjesnik, vol. 142, no. 5-6, pp. 123-128, 2020. [Online]. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:683137. [Accessed: 04 August 2020]

Islandora Bookmark - Please login to use this feature