master's thesis
Staklenoionomerni cementi

Ivan Vukšić (2010)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za endodonciju i restorativnu stomatologiju
Metadata
TitleStaklenoionomerni cementi
AuthorIvan Vukšić
Mentor(s)Ivana Brekalo Pršo (thesis advisor)
Abstract
Staklenoionomerni cementi (SIC) su dvokomponentni sustavi sastavljeni od praha i tekućeg dijela. To su cementi koji nastaju kao produkt kiselinsko – bazne reakcije između kiselog polimera i bazičnog stakla. Samo ako su zadovoljene sve tri komponente definicije (kiseli polimer, staklo i kiselinsko – bazna reakcija) takav materijal jest SIC. Tekućina SIC je 47.5% vodena otopina nekoliko kiselina: poliakrilne kiseline, kopolimera itakonske kiseline i tartarne kiseline. Prašak je aluminosilikatno staklo s visokim udjelom fluora, odnosno kalcijsko-aluminijski-fluoro-silikat (SiO2 – Al2O3 – AlF – CaF2 – NaF – AlPO4 – NaAlF6). SIC je klasificiran s obzirom na fizikalno mehanička svojstva (tip I, II i III) i kemijska svojstva (konvencionalni samostvrdnjavajući SIC, visoko viskozni SIC, metalima pojačani SIC, smolom modificirani SIC, svjetlom aktivirani samostvrdnjavajući SIC, akrilatom pojačani samostvrdnjavajući SIC, brzostvrdnjavajući SIC). Reakcija stvrdnjavanja je složena kemijska reakcija koja ovisi o sastavu i veličini čestica praška kao i o sastavu, molekulskoj težini i koncentraciji tekućine. Za ispravan tijek reakcije bitan je točan omjer praška i tekućine, prema uputi proizvođača. Zbog bolje adhezije i kemijskog svezivanja SIC za tvrda zubna tkiva potrebno je površinu zuba kondicionirati. U tu svrhu koristi se 10 –25% poliakrilna kiselina. Svježe zamiješani cement nanosi se na površinu zuba, u pravilu, instrumentima od plastike (sondom ili malim nabijačem). Metalni se instrumenti ne preporučuju zbog ionizacije. Ukoliko je SIC materijal za trajni ispun, konvencionalne SIC obavezno zaštićujemo od vlage ili isušivanja lakom. Ključne riječi: dentalni cementi, otpuštanje fluorida, restaurativni materijal, smolom modificirani staklenoionomerni cement, staklenoionomerni cement, strukturna podloga.
Keywordscore material dental cement fluoride release glass-ionomer cement resin- modified cement restorative material.
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za endodonciju i restorativnu stomatologiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Dental Medicine
Endodonics and Restorative Dentistry
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeDental Medicine
Academic title abbreviationdr. med. dent.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2010
Parallel abstract (English)
Glass-ionomers (GIC) are two-component system consisting of powder and liquid parts. These are cements, which occur as a product of the acid - base reaction between acidic and basic polymer glass. Only if they met all three definitions (an acidic polymer, glass and acid – base reaction), such material is GIC. Liquid GIC is 47.5% water solution of several acids (poliakril acid, itaconic acid copolymer and tartar acid.) Powder is aluminosilicat glass with high fluorine or calcium-aluminum-fluoro-silicate (SiO2 - Al2O3 - ALF - CaF2 - NaF - AlPO4 - NaAlF6). GIC is classified with respect to physical and mechanical properties (type I, II and III) and chemical properties of a conventional GIC, highly-viscous GIC, metal-reinforced GIC, resin- modified GIC, light- activated self-curing GIC, resin-reinforced self-curing GIC, rapid self-curing GIC. Curing reaction is a complex chemical reaction that depends on the composition and size of the powder particles as well as composition, molecular weight and concentration of liquids. For correct course of reaction it is essential to have correct ratio of powder and liquid, according to the manufacturer's instructions. For better adhesion and chemical svezivanja GIC for hard tissues, tooth surface should be conditioned. For this purpose we use 10 -25% poliakril acid. Freshly mixed cement is applied to the tooth surface, with plastic instruments (a probe or a small compactor). Metal instruments are not recommended due to ionization. If the GIC material is for permanent restoration, the conventional GIC is protected from moisture or drying varnish.
Parallel keywords (Croatian)dentalni materijali dentalni cementi staklenoionomerni cementi
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:081182
CommitterBosa Licul