master's thesis
Percepcija profila lica u ovisnosti o ženskim spolnim hormonima

Tatjana Jović (2011)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za ortodonciju
Metadata
TitlePercepcija profila lica u ovisnosti o ženskim spolnim hormonima
AuthorTatjana Jović
Mentor(s)Stjepan Špalj (thesis advisor)
Abstract
Istraživanjem se ispitivalo ovisi li ženska percepcija profila lica o spolnim hormonima. U istraživanje je bilo uključeno 111 studentica dentalne medicine, 79 u neplodnoj fazi menstrualnog ciklusa i 32 u plodnoj čiji je hormonalni status utvrđen iz uzorka sline testnim mikroskopom Maybe Baybe. Za procjenu atraktivnosti profila korištene su fotografije koje su predstavljale 13 muških i 13 ženskih distorzija profila bjelačkog tipa lica, s raznim komponentama sagitalnog i vertikalnog odnosa maksile, mandibule i inciziva. Svakom profilu dodijeljivane su ocjene s numeričko-ocjenske skale od 0 do 10 gdje 0 predstavlja „uopće mi se ne sviđa“, a 10 „jako mi se sviđa“. Profili muškog spola dvaput su ocjenjivani – sa socijalnog i emocionalnog aspekta. U statističkoj analizi rabljena je ANOVA i klaster analiza. Reproducibilnost ocjenjivanja privlačnosti profila je bila umjerena u rasponu od 0.36 do 0.79. Najljepšim muškim profilom ocijenjen je ravan profil s laganom bialveolarnom retruzijom, a ženskim ravan profil s laganom bialveolarnom protruzijom. Procjena atraktivnosti muških profila lica statistički se značajno razlikovala ovisno o aspektu procjene i vrsti profila (p<0.001). Muški profili su ocjenjivani nižim ocjenama u neplodnoj fazi i s emocionalnog aspekta. Nije dokazana statistički značajna razlika kod istih profila između dvije hormonske faze, no profili su različito grupirani po atraktivnosti u tri klastera, pri čemu su u plodnoj fazi izrazite i umjerene aliteracije sličnije, a u neplodnoj umjerene i blage aliteracije. Procjena atraktivnosti ženskih profila manje je ovisila o hormonalnom statusu. Stupanj zadovoljstva terapijom kojom je modificiran profil lica mogao bi biti modificiran utjecajem ženskih spolnih hormona.
Keywordsperception attractivity facial profile menstrual cycle female hormones
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za ortodonciju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Dental Medicine
Orthodontics
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeDental Medicine
Academic title abbreviationdr. med. dent.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2011
Parallel abstract (English)
The aim of this study was to examine is womens' perception of facial profile related to sexual hormones. One hundred and eleven female dental students were involved in this investigation, seventy nine of them in infertile phase of menstrual cyclus and thirty two in a fertile phase. The fertility of the investigated students was determined from the salive sample tested on Maybe Baby miscroscope. To assess profile atractiveness, two sets of colour photographs were used which represented thirteen men and thirteen women profile distorsion of Caucasian facial profiles which reveal different dentoalveolar and skeletal sagittal maxillo-mandibular relations. Each profile was graded from 0 to 10 which was combined by numeric rating scale where 0 stand for "I don't like it at all" and 10 "I like it very much". Male profiles were graded twice – from social and emotional aspect. The cluster analysis and two-way ANOVA were used in statistical analysis. Reproducibility of grading profile atractiveness was moderate, from 0.36 to 0.79. The most beautiful male profile was flat profile with mild bialveolar retrusion, and female profile the one with slight bialveolar protrusion. The evaluation of atractiveness of male profiles was statistically significantly different depending on the aspect of the evaluation and type of the profile (p<0.001). Male profiles were graded with lower grades by the women in infertile phase and from the emotional aspect. The survey didn't show statistically significant difference at the same profile in two different hormonical phases, altough profiles were grouped differently into three clusters regarding atractivity. The survey showed that in the fertile phase pronounced and moderate aliterations are more similar, and in the infertile phase moderate and very mild aliterations. Estimation of the female profiles was less related to the hormonal state.
Parallel keywords (Croatian)Percepcija atraktivnost profil lica menstrualni ciklus ženski hormoni
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:389895
CommitterBosa Licul