master's thesis
Tunnel technique for gingival recession coverage
indications, instruments, techniques

Lidija Njegovan (2013)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za oralnu medicinu i parodontologiju
Metadata
TitleTunelsko prekrivanje recesija : indikacije, instrumentarij i tehnike
AuthorLidija Njegovan
Mentor(s)Andrija Bošnjak (thesis advisor)
Abstract
Gingivalna recesija definira se kao apikalno pomicanje spojnog epitela s otkrivanjem površine korijena. Uzrokuju je mnogi faktori kao što su traumatsko četkanje zubiju, parodontitis, visoki položaj hvatišta mišića i frenuluma, malpozicija zuba, dehiscentna ili tanka alveolarna kost i gingiva, traumatska okluzija, stiskanje i škripanje zubima, piercing, hormonalne promjene, te jatrogeno uzrokovane gingivalne recesije ortodontskom, protetskom, restorativnom i parodontalnom terapijom. Gingivalne recesije se liječe uklanjanjem etioloških uzroka i kirurškom terapijom. Kirurške tehnike mogu se podijeliti na tehnike peteljkastih transplantata mekih tkiva i tehnike slobodnih transplantata mekih tkiva. Tehnike peteljkastih transplantata mekih tkiva mogu se podijeliti na tehnike rotacije ili lateralno pomicanje režnja, tehnike koronarne mobilizacije režnja i tehnike vođene regeneracije tkiva. Tehnike slobodnih transplantata mekih tkiva upotrebljavaju epitelizirane ili subepitelne transplantate. Izbor kirurške tehnike ovisi o izgledu recesije i okolnog tkiva te vještini kirurga. Tunelska tehnika razvila se kao modifikacija tehnike tobolca u svrhu prekrivanja višestrukih i pojedinačnih recesija. Ona uključuje upotrebu vezivnotkivnog transplantata, uzetog najčešće s nepca, koji se provuče kroz napravljeni tunel bez odizanja režnja i upotrebe rasteretnih incizija. Prednosti ove tehnike su bolje cijeljenje rane, manje traumatiziranje tkiva, minimalni rizik od gubitka visine papile i sklad boje i teksture gingive. Glavni nedostatak ove tehnike je zahtjevnost izvođenja, tj. opasnost od perforacije režnja i poteškoće u namještanju i stabilizaciji transplantata.
KeywordsGingival recession
Parallel title (English)Tunnel technique for gingival recession coverage : indications, instruments, techniques
Committee MembersAndrija Bošnjak (committee member)
Irena Glažar (committee member)
Robert Antonić (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za oralnu medicinu i parodontologiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Dental Medicine
Periodontology
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeDental Medicine
Academic title abbreviationdr. med. dent.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2013
Parallel abstract (English)
Gingival recession is defined as apical migration of the junctional epithelium with exposure of root surfaces. It is caused by many factors such as traumatic toothbrushing, periodontitis, high muscle and frenulum attachments, tooth malposition, thin or incomplete bone and soft tissue, traumatic bite, grinding and clenching of teeth, piercing, hormonal changes and iatrogenically caused gingival recessions whit ortodontic, prosthodontic, restaurant and periodontics treatment. Gingival recessions are treated by removing the etiological causes and with surgical therapy. Surgical techniques can be divided into pedicle soft tissue grafts techniques and free soft tissue grafts techniques. Pedicle soft tissue grafts techniques can be divided into rotational or laterally positioned flaps techniques, coronally positioned flap techniques and guided tissue regeneration techniques. Free soft tissue grafts techniques uses epithelialized and subepithelial tissue grafts. The choice of surgical technique depends on the design of the recession and the surrounding tissue and the skill of the surgeon. Tunnel technique was developed as a modification of envelope technique for covering multiple and individual recessions. It involves the use of free soft tissue graft, usually taken from the palate, which is passed through the tunnel made without flap elevation and the use of disburden incision. The advantages of this technique are better wound healing, less traumatising tissues, minimal risk of losing papilla height and harmony of colors and textures of gingiva. The main disadvantage of this technique is a complexity of performance ie, the risk of perforation of the flap and the difficulty in fixing and stabilization of the graft.
Parallel keywords (Croatian)recesija gingive
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:719100
CommitterBosa Licul