master's thesis
Root canal retrograde filling materials
a case report

Milan Pečnik (2013)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za endodonciju i restorativnu stomatologiju
Metadata
TitleMaterijali za retrogradno punjenje korijenskih kanala : prikaz slučaja
AuthorMilan Pečnik
Mentor(s)Snježana Glavičić Valovičić (thesis advisor)
Abstract
Provođenje endodontske i endodontsko-kirurške terapije zahtijeva kombinaciju neodvojivih komponenti kao što su umijeće, spretnost i znanost. Umijeće i spretnost obuhvaćaju poznavanje i mogućnost upravljanja tehnikama rada i postupaka potrebnih za uspješno mehaničko i kemijsko tretiranje korijenskih kanala i šireg kirurškog polja. S druge strane, znanost obuhvaća poznavanje temeljnih i kliničkih znanja o biologiji, mikrobiologiji, fizici i patologiji određenih anatomskih struktura koja vode do načela i tehnika rada poduprtih znanstvenim činjenicama (1). Kirurško endodontsko liječenje provođeno po principima modernih kirurških tehnika, specijalnim instrumentima i kvalitetnim materijalima koji su se u zadnjih 20-ak, 30-ak godina u mnogočemu unaprijedili veoma je predvidiva metoda liječenja s visokim stupnjem uspješnosti. Za retrogradno punjenje korijenskih kanala upotrebljavalo se puno različitih materijala od kojih su neki već dugo napušteni, neki su još u uporabi, a mnogo se ulaže i u razvoj novih materijala. Pogotovo se sadašnji materijali korišteni za retrogradno punjenje korijenskih kanala, kao što su MTA, Super-EBA, IRM, povezuju s odličnim rezultatima endodontsko-kirurškog liječenja. U ovome su radu pomoću dostupne literature prikazani i opisani materijali za retrogradno punjenje korijenskih kanala te je pregledno opisan postupak apikotomije s retrogradnim punjenjem korijenskog kanala. Navedeni su i razlozi za primjenu endodontske kirurgije te njezine kontraindikacije. Rad prikazuje dva klinička slučaja kirurške terapije zuba i apikotomije s retrogradnim punjenjem korijenskog kanala zbog prethodno neuspjelog konzervativnog endodontskog liječenja. U oba slučaja su se patološki simptomi periapikalnih lezija postoperativno povukli, ali nažalost, pacijenti nakon skidanja šavova nisu dolazili na kontrolni pregled pa zato nemamo podataka o dugoročnijoj uspješnosti liječenja.
Keywordsendodontic surgery apicoectomy retrograde preparation retrograde filling MTA Super-EBA IRM amalgam composite GIC
Parallel title (English)Root canal retrograde filling materials : a case report
Committee MembersSnježana Glavičić Valovičić
Ivana Brekalo-Pršo
Tomislav Ćabov
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za endodonciju i restorativnu stomatologiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Dental Medicine
Endodonics and Restorative Dentistry
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeDental Medicine
Academic title abbreviationdr. med. dent.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2013-09-26
Parallel abstract (English)
Performing endodontic and endodontic surgical treatment requires a combination of inseparable components such as handiness, science and skill. Handiness and skills include the knowing and ability to manage work techniques and procedures necessary for successful mechanical and chemical treatment of root canals and wide surgical field, and on the other side, science includes knowing of basic and clinical knowledge about biology, microbiology, physics and pathology of anatomic structures, leading to the principles and techniques of work, supported by scientific facts (1). Surgical endodontic treatment conducted according to the principles of modern surgical techniques, special instruments and high-quality materials that have been in the last 20-30 years really improved, is very predictable treatment method with a high degree of success. For retrograde root canal filling it has been used a lot of different materials, some of them have been abandoned for a long time, some are still in use, a lot is invested in the development of new materials. Especially the current materials used for retrograde root canal filling, such as MTA, Super-EBA, IRM, are associated with excellent results of endodontic surgical treatment. In this paper, using the available literature, are introduced and described retrofilling materials. Clearly is described the process of apicoectomy with retrograde filling of the root canal. Specified are the reasons for the application of endodontic surgery, and its contraindications. This paper presents two cases of surgical treatment of the teeth, apicoectomy with retrograde filling of the root canal due to previously failed conservative endodontic treatment. In both cases, the symptoms of pathological periapical lesions are postoperatively retreated, but unfortunately, patients after removing the stitches did not come up the control exam, and that is why we have no data of long-term treatment success.
Parallel keywords (Croatian)apikotomija amalgam endodontska kirurgija IRM kompozit MTA retrogradna preparacija retrogradno punjenje Super-EBA SIC
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:935689
CommitterBosa Licul