master's thesis
Parodontalna plastična kirurgija

Nejc Sok (2011)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za oralnu medicinu i parodontologiju
Metadata
TitleParodontalna plastična kirurgija
AuthorNejc Sok
Mentor(s)Andrija Bošnjak (thesis advisor)
Abstract
Pojavom gingivalnih recesija susretali su se već tijekom povijesti odnosno tijekom razvoja čovječanstva. S jedne strane razvojem i napretkom oralne higijene, a s druge pak strane zanemarivanjem javljalo i još uvijek se javlja sve više ovakvih defekata. Kao glavni etiološki čimbenik navodi se neadekvatna tehnika četkanja i uporaba tvrdih četkica. Stoga u prevenciji gingivalnih recesija trebamo obratiti pažnju upravo oralnoj higijeni te instrumentima i načinu na koji se ona provodi. Kirurški zahvat je indiciran na osnovu smetnji koje navodi pacijent. Obično su dva glavna kriterija zbog kojih se pacijenti podvrgavaju tim zahvatima, a to su estetika i dentinska preosjetljivost ogoljelih zubnih vratova. Pacijent zbog toga ima i drugačiji pogled na uspješnost provedenog zahvata nego terapeut. Cilj ovog istraživanja bio je upravo to, procijeniti uspješnost zahvata KPR-a, s ili bez SVT-a, u liječenju gingivalnih recesija iz položaja terapeuta. Od ukupno 64 pacijenta nasumce je odabrano 20, sa ukupno 74 zuba liječena navedenim zahvatima. Gingivalne recesije mjerene su prijeoperativno i poslijeoperativno, a razlika između dva mjerenja izražena je u obliku srednje vrijednosti prekrivenosti korijena. Zahvati su rezultirali visokim stupnjem prekrivenosti i to u slučaju KPR-a od 79,9%, a za KPR i SVT od 83,4%. Razlika nije bila statistički značajna, što opovrgava hipotezu da dodatna uporaba SVT-a može bitno utjecati na ishod terapije. Zahvat KPR-a pouzdana je i predvidljiva metoda liječenja gingivalne recesije.
Keywordsgingival recession treatment oral surgery
Committee MembersAndrija Bošnjak
Sonja Pezelj-Ribarić
Ivone Uhač
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za oralnu medicinu i parodontologiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Dental Medicine
Periodontology
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeDental Medicine
Academic title abbreviationdr. med. dent.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2011-02-23
Parallel abstract (English)
Gingival recession has been present throughout the evolution of the human species. Development and advancement of the oral hygiene and, from the other point of view, also the negligence have been influencing more frequent occurrence of such defects. Inadequate brushing technique and the use of hard toothbrushes have been seen as the main etiological cause for the occurrence of this defect. When it comes to the prevention of the gingival recession, it is therefore important to pay attention to oral hygiene, the means for it and the way it is conducted. Surgical procedure is indicated on the basis of the problems that are described by the patient. The two main criteria why patients decide for this procedure are aesthetics and dental oversensitivity of roots caused by poor root coverage. This is why patients have a different point of view on the success of the procedure from the one of the dentist. The aim of this research was to estimate the efficiency of coronally advanced flap (CAF), with or without CTG (connective tissue graft), in treating gingival recessions from the point of view of the dentist. Among 64 patients, there were 20 of them accidentally chosen, with 74 treated teeth altogether. Gingival recessions have been measured before and after the surgical treatment and the difference between the two results is expressed with the average of root coverage. The procedures resulted in a high percentage of root coverage, that is 79.9% with CAF and 83.4% with CAF + CTG. The difference was not statistically significant, which denies the hypothesis that supposes how the additional use of CTG can significantly affect the outcome of the treatment. CAF is a reliable and expected treatment of gingival recession.
Parallel keywords (Croatian)gingivalne recesije liječenje oralna kirurgija
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:775118
CommitterBosa Licul