Professional paper - Professional paper
Utjecaj biopsije sentinel limfnog čvora nakon neoadjuvantnog sistemskog liječenja na klinički ishod bolesnica oboljelih od luminal B, HER-2 pozitivnog i trostruko negativnog karcinoma dojke sa inicijalno metastatski zahvaćenim aksilarnim limfnim čvorovima : Protokol prospektivnog, nerandomiziranog, opservacijskog kliničkog istraživanja
Libri Oncologici : Croatian Journal of Oncology, 47 (2019), 1; 29-34. https://doi.org/10.20471/LO.2019.47.01.06


Cite this document

Car Peterko, A., Avirović, M., Mance, D., Valković Zujić, P., Belac Lovasić, I. & Lovasić, F. (2019). Utjecaj biopsije sentinel limfnog čvora nakon neoadjuvantnog sistemskog liječenja na klinički ishod bolesnica oboljelih od luminal B, HER-2 pozitivnog i trostruko negativnog karcinoma dojke sa inicijalno metastatski zahvaćenim aksilarnim limfnim čvorovima : Protokol prospektivnog, nerandomiziranog, opservacijskog kliničkog istraživanja. Libri Oncologici : Croatian Journal of Oncology, 47. (1), 29-34. doi: 10.20471/LO.2019.47.01.06

Car Peterko, Ana, et al. "Utjecaj biopsije sentinel limfnog čvora nakon neoadjuvantnog sistemskog liječenja na klinički ishod bolesnica oboljelih od luminal B, HER-2 pozitivnog i trostruko negativnog karcinoma dojke sa inicijalno metastatski zahvaćenim aksilarnim limfnim čvorovima : Protokol prospektivnog, nerandomiziranog, opservacijskog kliničkog istraživanja." Libri Oncologici : Croatian Journal of Oncology, vol. 47, no. 1, 2019, pp. 29-34. https://doi.org/10.20471/LO.2019.47.01.06

Car Peterko, Ana, Manuela Avirović, Diana Mance, Petra Valković Zujić, Ingrid Belac Lovasić and Franjo Lovasić. "Utjecaj biopsije sentinel limfnog čvora nakon neoadjuvantnog sistemskog liječenja na klinički ishod bolesnica oboljelih od luminal B, HER-2 pozitivnog i trostruko negativnog karcinoma dojke sa inicijalno metastatski zahvaćenim aksilarnim limfnim čvorovima : Protokol prospektivnog, nerandomiziranog, opservacijskog kliničkog istraživanja." Libri Oncologici : Croatian Journal of Oncology 47, no. 1 (2019): 29-34. https://doi.org/10.20471/LO.2019.47.01.06

Car Peterko, A., et al. (2019) 'Utjecaj biopsije sentinel limfnog čvora nakon neoadjuvantnog sistemskog liječenja na klinički ishod bolesnica oboljelih od luminal B, HER-2 pozitivnog i trostruko negativnog karcinoma dojke sa inicijalno metastatski zahvaćenim aksilarnim limfnim čvorovima : Protokol prospektivnog, nerandomiziranog, opservacijskog kliničkog istraživanja', Libri Oncologici : Croatian Journal of Oncology, 47(1), pp. 29-34. doi: 10.20471/LO.2019.47.01.06

Car Peterko A, Avirović M, Mance D, Valković Zujić P, Belac Lovasić I, Lovasić F. Utjecaj biopsije sentinel limfnog čvora nakon neoadjuvantnog sistemskog liječenja na klinički ishod bolesnica oboljelih od luminal B, HER-2 pozitivnog i trostruko negativnog karcinoma dojke sa inicijalno metastatski zahvaćenim aksilarnim limfnim čvorovima : Protokol prospektivnog, nerandomiziranog, opservacijskog kliničkog istraživanja. Libri Oncologici : Croatian Journal of Oncology [Internet]. 2019 [cited 2024 May 11];47(1):29-34. doi: 10.20471/LO.2019.47.01.06

A. Car Peterko, M. Avirović, D. Mance, P. Valković Zujić, I. Belac Lovasić and F. Lovasić, "Utjecaj biopsije sentinel limfnog čvora nakon neoadjuvantnog sistemskog liječenja na klinički ishod bolesnica oboljelih od luminal B, HER-2 pozitivnog i trostruko negativnog karcinoma dojke sa inicijalno metastatski zahvaćenim aksilarnim limfnim čvorovima : Protokol prospektivnog, nerandomiziranog, opservacijskog kliničkog istraživanja", Libri Oncologici : Croatian Journal of Oncology, vol. 47, no. 1, pp. 29-34, 2019. [Online]. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:826713. [Accessed: 11 May 2024]

Please login to the repository to save this object to your list.